Sök
Basic information in english
x
Sök
English
Nationella Biobanksrådet

Arkiv 2020

Publicerat 2020-10-30

Roger Olofsson Bagge: Patientnära studier för bättre cancerbehandlingar

In English Bröstcancer och malignt melanom hör till de vanligaste cancerformerna i Sverige. Drygt tusen personer dör varje år i bröstcancer. Runt 500 i malignt… » Läs mer

Publicerat 2020-10-26

Är prov som tas i vården en allmän handling?

Frågan om prov som tas i vården är en allmän handling som kan lämnas ut, exempelvis för en brottsutredning uppkommer ganska ofta. Sophia Pagil, Biobank… » Läs mer

Publicerat 2020-10-26

Biobank Sverige deltar vid EBW-konferensen

EBW står för Europe Biobank Week och är Europas största sammankomst på temat biobankning. Den organiseras i samarbete mellan den europeiska biobanksinfrastrukturen BBMRI-ERIC och olika… » Läs mer

Publicerat 2020-10-26

Personuppgiftsbehandling vid antalsberäkning inför klinisk forskning, SOU 2020:53

Den 2 september 2020 publicerades ett nytt delbetänkande av Kommittén för teknologisk innovation och etik (KOMET) på regeringens hemsida. Antalsberäkning görs innan en forskningsstudie påbörjas,… » Läs mer

Publicerat 2020-10-26

Provkvalitetsprojekt presenteras i november

En arbetsgrupp under ledning av Gunnel Tybring vid KI Biobank sammanställde under 2019 dokumentet ”Nationella riktlinjer för preanalytisk hantering av vätskebaserade prov för forskning” riktat… » Läs mer

Publicerat 2020-10-26

Utveckling av elektroniskt samtycke för kliniska prövningar

Johan Sundström och Maria Storgärds vid Uppsala universitet har initierat utvecklingen av ett elektroniskt samtycke för kliniska prövningar. Arbetet är finansierat av Vinnova och Uppsala… » Läs mer

Publicerat 2020-10-26

Utplock av prov till SCAPIS Biobank

Just nu pågår intensivt arbete vid de biobanksfaciliteter som hanterar prov inom SCAPIS-studien. Inom delprojektet SCAPIS genetik kommer helblod från samtliga 31 100 deltagare att plockas… » Läs mer

Publicerat 2020-10-14

Save the new date! Nordic Biobank Conference 2022, March 8-10, Gothenburg, Sweden

Due to the current circumstances, with the uncertainties resulting from the ongoing COVID-19 coronavirus pandemic, we have taken the decision to postpone the Nordic Biobank… » Läs mer

Publicerat 2020-10-05

Joar Franzén: Bättre förebyggande behandling mot magcancer

In English Magsäckscancer är en av de vanligare cancerformerna och den tredje vanligaste orsaken till att människor dör i cancer. Varje år upptäcks runt 1000… » Läs mer

Publicerat 2020-09-02

Biobank Sverige får 10 miljoner för samordning av covid-19-prov

Biobank Sverige har fått finansiering från Vetenskapsrådet för att nationellt samordna biobankning och tillgång till prov kopplade till covid-19. Satsningen är på 10 miljoner kronor… » Läs mer

1 2 3

Välj år

Sök i arkivet