utbildning och konferens
Switch to english language
x
utbildning och konferens
English
Till startsidan för Biobank Sverige

Utbildning och konferens

Nedan följer lista av aktuella utbildningar och konferenser.

Aktuella utbildningar och konferenser

8
november
2021

Europe Biobank Week 2021, Digital Event

Europe Biobank Week welcomes you to our next annual conference on 8-10 November 2021! Save the date for the most important…

8
december
2021

Utbildning i klinisk prövningsförordning EU 536/2014 – För icke-kommersiella aktörer

Läkemedelsverket anordnar tillsammans med Etikprövningsmyndigheten och Biobank Sverige utbildningstillfällen om EU-förordning 536/2014 som börjar tillämpas 31 januari 2022. Utbildningen arrangeras…

9
december
2021

Utbildning i klinisk prövningsförordning EU 536/2014 – För kommersiella aktörer

Läkemedelsverket anordnar tillsammans med Etikprövningsmyndigheten och Biobank Sverige utbildningstillfällen om EU-förordning 536/2014 som börjar tillämpas 31 januari 2022. Utbildningen arrangeras…

8
mars
2022

Save the new date: Nordic Biobank Conference 2022, March 8-10, Gothenburg, Sweden

Welcome to the 1st Nordic conference in biobanking – a unique opportunity to meet representatives in the area of biobanking…

Webbaserade utbildningar

» Praktisk tillämpning av biobankslagen i vården

Region Värmland har tagit fram en webbaserade biobanksutbildning som riktar…

» E-learning Biobankslagen

Denna e-learning är en grundläggande utbildning som grundar sig på…

Återkommande konferens

» Nationell Biobankskonferens

Nationell Biobankskonferens arrangeras regelbundet av Biobank Sverige. Konferensen är en mötesplats för forskare och personal från hälso- och sjukvård, akademi och industri som arbetar inom eller intresserar sig för biobanksområdet.