SÖKSök

Arkiv: 2023

Registerforskning 2023 – från ett biobanksperspektiv

Biobank Sverige fanns representerade både som medarrangör och deltagare under Registerforskning 2023 som arrangerades tillsammans med The Swedish Register-Based Research Summit. I denna text reflekterar och summerar vi Registerforskningskonferensen från ett biobanksperspektiv. Registerforskning 2023 inleddes med en högintressant presentation av Lars Wallentin, professor i kardiologi vid Uppsala universitet. Han presenterade sitt gedigna arbete med utgångspunkt […]

Läs mer
Lars Wallentin, Uppsala universitet, presenterar vid Registerforskning 2023.

Nytt projekt kring sjukvårdsintegrerad biobankning ska stärka svensk forskning

Biobank Sverige har säkrat en ny projektfinansiering via Swelife för att kunna fortsätta utveckla den framgångsrika modellen sjukvårdsintegrerad biobankning (SIB). Projektet sträcker sig till 2026 och syftar till en ökad effektivisering som ska främja medicinsk forskning och samtidigt bidra till jämlik vård och hälsa i Sverige. Sjukvårdsintegrerad biobankning eller ”SIB” är en nationell modell för […]

Läs mer
Provrör med blå korkar i ett ställ.

Flera certifikat vid inloggning

Vid inloggning i våra system SBR och BISKIT så har det dykt upp fler certifikat att välja på kopplat till SITHS-kortet, detta är inget som vi styr över själva.Vi har därför just nu en pågående dialog med Inera för att se om det går att ordna så att bara certifikatet för HSA-ID syns.Men för tillfället […]

Läs mer

Inspel till forsknings- och innovationspropositionen

Det behövs en långsiktig satsning på biobankerna skriver Biobank Sverige i sitt bidrag till regeringens kommande forsknings- och innovationsproposition.

Läs mer

Särskilda övergångsregler för kliniska läkemedelsprövningar

Den nya biobankslagen innehåller skrivelser gällande kliniska läkemedelsprövningar som innebär att den gamla biobankslagen under vissa omständigheter kan tillämpas fram till och med 31 januari 2025.

Läs mer

Ny utplocksguide ska underlätta för forskare vid nationella studier

Utplock av vätskeprov för nationella studier kan ibland upplevas som komplicerat. En ny utplocksguide i form av en steg-för-steg-beskrivning har därför tagits fram av Biobank Sverige som ett stöd till forskare.

Läs mer
Bild som visar vätskeprov i flera rader.

Ny medborgartjänst ska förenkla samtyckeshanteringen för biobanksprov

Biobank Sverige lanserar en medborgartjänst som gör det möjligt för privatpersoner att digitalt meddela ändringar av sitt samtycke för de vårdprov som sparats i biobanker. Tjänsten är framtagen i samverkan med regionerna och går att nå via 1177.

Läs mer
En bild som visar en samling prov.

Så påverkar den nya biobankslagen etikprövningar för forskare

Etikprövningsmyndigheten kommer inte längre att fråga vilken biobank som används eller vem som är huvudman för biobanken vid etikansökningar. Biobank Sverige förklarar vad detta betyder för dig som forskare.

Läs mer

Produktionssättning i Svenska biobanksregistret 2023-07-03

Hej, Den 3/7 har vi gjort en ny lansering av SBR som innebär att funktioner och information i systemet följer nya biobankslagen. Nytt för registeradministratörer Samtyckesadministratör och samtyckeshandläggare Användarhandboken är uppdaterad. Inspelad demo av vad som är nytt hittas på Biobank Sveriges intranät: SBR – Det Svenska biobanksregistret : Intranät – Biobank Sverige (sprintdemo 26)

Läs mer

Kostnadsfria e-kurser ska öka kunskapen om biobanker

Biobank Sverige lanserar en ny lärplattform för att möta den stora efterfrågan som finns på digitala utbildningar.

Läs mer
Dekorativ bild som visar Biobank Sveriges logotyp i olika skärmupplösningar (datorskärm, Ipad, telefon).

Intervju Nathalie Fessé Ljungbäck: ”Santiago hade kanske inte funnits idag om vi inte hade upptäckt hans sjukdom”

Biobank Sverige har träffat Nathalie Fessé Ljungbäck som berättar om sin sons väg mot tillfrisknande och betydelsen av nyföddhetsscreening och PKU-provet.

Läs mer
Kollage av bilder på bebis, mamma och pappa.

Ordförande Svenska PKU-föreningen: ”En gång i timmen föds ett barn någonstans i världen som har PKU och som inte vet om det”

Biobank Sverige har träffat Marcus Strandepil som är ordförande för svenska PKU-föreningen. Vi diskuterar innebörden av PKU och betydelsen av nyföddhetsscreening och PKU-provet.

Läs mer
Bild till vänster på Marcus Strandepil, ordförande svenska PKU-föreningen. Bild till höger av några provrör.

Nyföddhetsscreening med PKU-prov screening, analys och biobank – en nationell angelägenhet

I den här rapporten beskriver PKU-laboratoriet vid Centrum för medfödda metabola sjukdomar och Biobank Sverige nyföddhetsscreeningen med PKU-prov i Sverige, samt den unika PKU-biobanken. Rapporten är främst avsedd för regering, berörda departement och beslutsfattare med anknytning till screeningverksamheten med PKU-prov men kan med fördel även läsas av den som vill veta mer om verksamheten överlag.

Läs mer

Nyföddhetsscreening med PKU-prov screening, analys och biobank – en nationell angelägenhet – Bilaga 2

Biobank Sverige har träffat Marcus Strandepil som är ordförande för svenska PKU-föreningen och som har en son diagnostiserad med Fenylketonuri (PKU). Vi diskuterar innebörden av PKU och betydelsen av nyföddhetsscreening och PKU-provet.

Läs mer
Bild som visar PDF-dokumentet med intervjun som gjorts med PKU-föreningens ordförande.

Nyföddhetsscreening med PKU-prov screening, analys och biobank – en nationell angelägenhet – Bilaga 1

Intervju med Nathalie Fessé Ljungbäck som berättar om sin son Santiagos väg mot tillfrisknande och betydelsen av nyföddhetsscreening och PKU-provet.

Läs mer
Bild på bilagan som innehåller en intervju med Santiagos mamma.

Ny prislista för kliniska prövningar och prestandastudier

Biobank Sverige har beslutat om en nationell prislista för kliniska prövningar och prestandastudier som involverar biobanksprov.

Läs mer
Bild som visar en stor mängd biobanksprov med blå kork.

Produktionssättning i Svenska biobanksregistret 2023-06-13

I eftermiddag 13/6 kommer vi att göra en ny produktionssättning av SBR som bl.a. hanterar funktionalitet inom arbetsområdet ”Administrativ samtyckeshantering”. Nytt för alla användare Nytt för registeradministratörer Nytt för samtyckesadministratörer Nytt för både samtyckeshandläggare vid PFE och samtyckesadministratörer Användarhandboken är uppdaterad.

Läs mer

Multicenterprincipen upphör

Den nationella principen för multicenterstudier blir inaktuell och upphör i samband med den nya biobankslagens ikraftträdande den 1 juli.

Läs mer
Bild som visar en samling av prov.

Vem prioriterar biobankerna?

Trots sitt fundamentala värde för både hälso- och sjukvård och klinisk forskning är biobankerna inte en prioritering.

Läs mer
Bild som visar ett antal biobanksprov i ett ställ.

Ny rutin tillgängliggör 1,5 miljoner covid-19-prov för forskning

Biobank Sverige öppnar tillsammans med regionerna och NPC upp en nationell samling av covid-19-prover för att underlätta mer forskning.

Läs mer
1 2