SÖKSök

Arkiv: 2020

Regeringen och SKR har slutit en överenskommelse för vaccination mot covid-19.

Regionerna ska skyndsamt börja vaccinera mot covid-19 när ett eller flera godkända vaccin har levererats. Bland annat innebär överenskommelsen att staten åtar sig att betala för vaccin och vaccinationer medan regionerna ansvarar för att utföra vaccinationerna. Det gemensamma målet är att alla boende i Sverige som är över 18 år ska erbjudas vaccinering mot covid-19 […]

Läs mer

Västerbotten en unik resurs för folkhälsoforskning

Med hjälp av invånarnas bidrag kan Ingvar Bergdahl studera effekterna av miljögifter på västerbottningarnas hälsa. Med tiden har han använt dessa provsamlingar så mycket att han idag hjälper andra forskare i deras forskning.

Läs mer
Ingvar Bergdahl

Patientnära studier för bättre cancerbehandlingar

Bröstcancer och malignt melanom hör till de vanligaste cancerformerna i Sverige. Genom att utföra forskningen i nära samarbete med vården kan Roger Olofsson Bagge snabbt föra in forskningsresultat i konkreta behandlingar.

Läs mer

Är prov som tas i vården en allmän handling?

Frågan om prov som tas i vården är en allmän handling som kan lämnas ut, exempelvis för en brottsutredning uppkommer ganska ofta. Sophia Pagil, Biobank Sveriges jurist reder ut begreppen: En handling är en ”framställning i skrift eller bild samt en upptagning som endast med tekniska hjälpmedel kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat […]

Läs mer

Biobank Sverige deltar vid EBW-konferensen

EBW står för Europe Biobank Week och är Europas största sammankomst på temat biobankning. Den organiseras i samarbete mellan den europeiska biobanksinfrastrukturen BBMRI-ERIC och olika intresseorganisationer. I år äger konferensen rum mellan den 17 och 20 november och är för första gången helt digital. Detta har den positiva effekten att fler kommer kunna följa konferensen. […]

Läs mer
1 2 3 4 5 9