SÖKSök

Start  /  Forskning  /  Sjukvårdsintegrerad biobankning (SIB) – en modell för insamling av forskningsprov

Sjukvårdsintegrerad biobankning (SIB) – en modell för insamling av forskningsprov

Inom ramen för sjukvårdsintegrerad biobankning finns en nationell modell för att samla in, hantera och bevara vätskeprov avsedda för forskning. Modellen som stödjer sig på befintliga strukturer inom sjukvården kallas för ”SIB”. På denna sida förklarar vi modellen och dess fördelar.

SIB är en nationell modell som har införts runt om i Sverige sedan 2015 med stöd av regionerna, Biobank Sverige och anslag av Swelife. Rent praktiskt utgör modellen ett koncept som möjliggör lokalt standardiserad hantering, insamling och bevarande av vätskeprov för forskning via vårdens befintliga strukturer och rutiner för provtagning.

Som modell innebär SIB en tjänst som kan nyttjas av forskare som har godkända och etikprövade projekt, där biobanksprov kan beställas via vårdens journalsystem, på samma sätt som vårdanalyser.

Idag finns SIB implementerad vid över 30 sjukhus runt om i Sverige.

Flera fördelar med modellen SIB

En betydande fördel med SIB är att forskare slipper att sätta upp en egen infrastruktur utan i stället kan nyttja vårdens befintliga system och processer. På detta vis kan forskningsprov parallellt samlas in på flera olika platser i Sverige i enlighet med respektive verksamhets lokala rutiner. Därigenom får proven också en bättre spårbarhet och en ökad provkvalité. Dokumentationen av hur prov har hanterats blir dessutom bättre via vårdens rutiner.

Modellen innebär också tidsbesparingar för forskare och en mer effektiv insamling av forskningsprov som kan ske dygnet runt utan att det kräver extra resurser så som en särskild forskningssjuksköterska eller klinikspecifika rutiner.

Eftersom SIB är skalbart går det också att anpassa modellen till verksamhetens förutsättningar och på det sättet inkludera fler av de patienter som vill delta i forskningsprojekt, oavsett var någonstans de bor.

Du kan läsa mer om fördelarna med SIB-modellen i vår rapport:

Biobanksprov för forskning – Lärdomar och erfarenheter från införandet av Sjukvårdsintegrerad biobankning i Sverige

Hur går det till i praktiken?

Den sjukvårdsintegrerade hanteringen av vätskebaserade prov innebär att forskare elektroniskt kan beställa forskningsspecifika biobanksprov via sjukvårdens journalsystem. Prov omhändertas sedan vid lokalt laboratorium där de antingen centrifugeras och fördelas till portioner med mindre provvolym innan infrysning eller fryses in direkt i originalrör. Prov förflyttas och förvaras sedan hos en lokal biobank.

Provtagning på studiedeltagare via SIB-modellen utförs rent praktiskt i samband med ett besök i vården, oftast hos den klinik där studien har sin utgångspunkt. Varje moment registreras per automatik i vårdens system vilket bland annat innefattar tiden för provtagning och infrysning. Målsättningen nationellt är här en hanteringstid mellan 0 – 4 timmar.

Prov fryses i mindre portioner för att inte hela mängden ska behöva tinas upp när analyser ska ske, detta säkrar bibehållen kvalitet på resterande material.

Information om provet och dess preanalytiska hantering registreras i ett IT-stöd hos biobanken, ett så kallat LIMS (Laboratory Information Management System).

Kom igång med provinsamling

Om du är intresserad av att påbörja en provinsamling med SIB (eller annan modell), kontakta i första hand den operativa biobanksservice där du är aktiv som forskare.

Senast uppdaterad: 2024-02-07

Rekommenderade sidor

Provrör med blå korkar i ett ställ.

Nytt projekt kring sjukvårdsintegrerad biobankning ska stärka svensk forskning

Biobank Sverige har säkrat en ny projektfinansiering via Swelife för att kunna fortsätta utveckla den framgångsrika modellen sjukvårdsintegrerad biobankning (SIB).

Läs mer

Biobanksprov för forskning – lärdomar och erfarenheter från införandet av Sjukvårdsintegrerad biobankning i Sverige

Ta del av vår rapport kring införandet av den nationella modellen för sjukvårdsintegrerad biobankning (SIB).

Läs mer

Mobilt kit för sjukvårdsintegrerad biobankning

Örebro Biobank var 2021 först ut i landet att erbjuda ett mobilt kit för att kunna samla in prov enligt modellen Sjukvårdsintegrerad biobankning (SIB) på vårdcentraler.

Läs mer