SÖKSök

Enorm omställning för Karolinskas analyslaboratorium

Coronapandemin har inneburit enorma påfrestningar på alla delar av vården. Bland annat har möjligheterna att lämna prov ökat explosionsartat. Det har satt en enorm press på de laboratorier som analyserar proverna, som på kort tid fått utöka och ställa om sin verksamhet på ett sätt som aldrig tidigare gjorts.

De biomedicinska analytiker och laboratorieingenjörer som jobbar på de laboratorier som analyserar de prov som tas i vården, på boenden och andra platser är en oumbärlig del i kampen mot pandemin. Dessa laboratorier är nu ofta igång dygnet runt, sju dagar i veckan. Men det är också en del i kampen mot covid som många inte ser.

Tog fram nya testmetoder

Lina Guerra Blomqvist är laboratorieingenjör och en av de som varit med och drivit omställningen på ett av de större analyslaboratorierna i landet, Karolinska Universitetslaboratoriet vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

När laboratoriet skulle sätta igång att analysera prover för covid-19 i februari så fanns det inga test-kit tillgängliga kommersiellt.

– Vi fick göra allt själva, och det var jag som blev metodansvarig för den PCR-diagnostik som vi tog fram.

Lina Guerra Blomqvist på jobbet vid vid Karolinska Universitetssjukhuset Foto:Privat

Det innebar att Lina Guerra Blomqvist ansvarade för att köpa in och testa fram så kallade primers, som måste matcha det virus eller den organism man letar efter, och att sätta upp rätt program för de instrument som sköter analysen.

Hon var också med och validerade flera av de instrument som labbet använder för att analysera covid-prover, och är metodansvarig för den maskin de kör de mest akuta proverna i.

Även leverantörerna är pressade

Det högt uppdrivna tempot sätter sina spår i alla delar av verksamheten.

– Ibland kan en leverantör inte leverera. I början hade vi bara ett system, och då fick vi problem när den leverantören fick problem. Nu har vi flera olika instrument så om vi får problem med en enskild leverantör så får det inte lika stora konsekvenser.

Gör fortfarande allt annat också

Laboratoriet gör i vanliga fall analyser för att spåra en rad virus-, bakterie- och parasitsjukdomar, där prover för klamydia var den största enskilda kategorin.

– Nu är det väldigt mycket covid-19. Men vi gör fortfarande samma saker som vi gjorde innan också. Covid-analyserna har bara lagts på.

Men det är också mycket som fått läggas på hyllan.

– Vi hinner inte göra något annat än att analysera prover. Vi gör inget utvecklingsarbete. Det blir givetvis en skuld som samlas, som vi får betala av så småningom. Men nu hinner vi inte.

Hon är inte särskilt orolig över risken att bli smittad på jobbet.

– Risken finns ju så klart. Men vi arbetade ju med rätt smittsamma saker redan innan, så de rutinerna fanns redan.

Dygnet runt, hela veckan

Innan pandemin var labbet igång dagtid, måndag till lördag. Nu är verksamheten i full gång dygnet runt, sju dagar i veckan. Det har givetvis varit en enorm utmaning, på flera sätt.

– Det har inte varit helt smärtfritt att hitta all personal som behövs för att kunna köra dygnet runt. Vi har tagit in personal från andra avdelningar, en del forskare, både svenska och utländska, som har viss erfarenhet av labbarbete, studenter som sommarjobbat på helger och så. I somras när det var mest akut ringde vi upp personer som jobbat här innan, som fick hoppa in från sina andra jobb. Vi har hittat folk på alla möjliga ställen …

Det har också inneburit att den ordinarie personalen fått lägga en hel del tid på att lära upp den nya personalen, och upplärningen har också fått gå mycket fortare.

Om Realtids-PCR: PCR står för Polymerase Chain Reaction. Det är en molekylärbiologisk metod som utifrån ett eller ett fåtal kopior av en viss DNA-sekvens kan skapa tusentals eller miljontals kopior. Det gör det enormt mycket lättare att hitta och identifiera sekvenserna. Kopieringsprocessen är beroende av att det finns små DNA-snuttar tillgängliga som passar den DNA-sekvens som ska kopieras. Dessa små snuttar kallas för primers. Att hitta rätt primers är nödvändigt för att kunna göra en PCR-analys av exempelvis ett virus.