SÖKSök

Start  /  Forskning  /  Befintliga prov  /  Kohorter

Kohorter

I Sverige finns flera stora biobankskohorter som helt eller delvis samlats in av specifika forskare eller forskargrupper. I en kohort kan personer följas över tid, vilket är av stort värde. Genom att koppla prov till hälsoregister möjliggörs upptäckt av riskfaktorer eller sjukdomsmarkörer som i förväg, innan personen blivit sjuk, går att spåra i provet.

Forskningsprovsamlingarna består till stora delar av blod/plasma eller serum, men kan också exempelvis innefatta RNA/DNA, urin, saliv eller vävnad. För forskningsprovsamlingarna finns etikgodkännande och samtycke från forskningsdeltagaren. För varje specifikt nytt forskningsprojekt krävs nytt godkännande från etikprövningsmyndigheten.

Prov kan ofta göras tillgängliga för forskargrupper och företag som inte varit delaktiga i provinsamlingen. Att använda befintliga provsamlingar för forskning har praktiska fördelar. Forskningsprojektet kan få en kortare uppstartsfas och det går att dra nytta av att resurser redan är lagda på att karaktärisera och kvalitetskontrollera prov.

Den största fördelen är vanligtvis att det går att studera människor över tid, t.ex. att jämföra ett blodprov från tiden då man var frisk med senare blodprov. En annan stor fördel är att kohorten vanligtvis innehåller lämpliga prov för att jämföra sjuka med friska.

Svenska kohorter

Hälsokohorter

Cancer

Diabetes

Hjärta och Kärl

Reumatologi, immunsjukdomar

Se också:

Besök BBMRI-ERIC Directory för mer detaljerad information om kohorter

Senast uppdaterad: 2024-06-03

Rekommenderade sidor

Ingvar Bergdahl

Forskarporträtt: Ingvar Bergdahl

Ingvar Bergdahl beskriver varför Västerbotten är en unik resurs för folkhälsoforskning.

Läs mer

Forskningsguiden

I vår digitala forskarguide hittar du information om forskning på biobanksprov.

Läs mer
Provrör

Vanliga frågor och svar

Se svaren på vanliga frågor om både biobankslagen och andra frågeställningar.

Läs mer