SÖKSök

Regeringen och SKR har slutit en överenskommelse för vaccination mot covid-19.

Regionerna ska skyndsamt börja vaccinera mot covid-19 när ett eller flera godkända vaccin har levererats. Bland annat innebär överenskommelsen att staten åtar sig att betala för vaccin och vaccinationer medan regionerna ansvarar för att utföra vaccinationerna.

Det gemensamma målet är att alla boende i Sverige som är över 18 år ska erbjudas vaccinering mot covid-19 under det första halvåret 2021.