SÖKSök

Start  /  Publikationer

Publikationer

Här samlar vi publikationer från Biobank Sverige eller där Biobank Sverige varit delaktig.

För frågor eller synpunkter, kontakta kommunikation@biobanksverige.se

Nyföddhetsscreening med PKU-prov screening, analys och biobank – en nationell angelägenhet

I den här rapporten beskriver PKU-laboratoriet vid Centrum för medfödda metabola sjukdomar och Biobank Sverige nyföddhetsscreeningen med PKU-prov i Sverige, samt den unika PKU-biobanken. Rapporten är främst avsedd för regering,…

Ladda ned
Bild som visar PDF-dokumentet med intervjun som gjorts med PKU-föreningens ordförande.

Nyföddhetsscreening med PKU-prov screening, analys och biobank – en nationell angelägenhet – Bilaga 2

Biobank Sverige har träffat Marcus Strandepil som är ordförande för svenska PKU-föreningen och som har en son diagnostiserad med Fenylketonuri (PKU). Vi diskuterar innebörden av PKU och betydelsen av nyföddhetsscreening…

Ladda ned
Bild på bilagan som innehåller en intervju med Santiagos mamma.

Nyföddhetsscreening med PKU-prov screening, analys och biobank – en nationell angelägenhet – Bilaga 1

Intervju med Nathalie Fessé Ljungbäck som berättar om sin son Santiagos väg mot tillfrisknande och betydelsen av nyföddhetsscreening och PKU-provet.

Ladda ned
Scientific output of 13 Swedish research projects with available blood samples and health data – A bibliometric analysis

Scientific output of 13 Swedish research projects with available blood samples and health data – A bibliometric analysis

Bibliometri-rapporten utgår från perioden 2016–2020 och summerar bland annat antal citeringar, studiedesign och antal medförfattare bland 13 svenska forskningsprojekt. Data presenteras på ett sätt som ska underlätta jämförelse med andra…

Ladda ned
Framsida av broschyren "Patient- och närståendesamverkan för bättre forskning och hälso- och sjukvård"

Patient- och närståendesamverkan för bättre forskning och hälso- och sjukvård

Patient- och närståendesamverkan behandlas alltför ofta som ett nödvändigt ont eller en ruta som slentrianmässigt måste kryssas i, snarare än en central, värdeskapande aktivitet. I den här rapporten har vi…

Ladda ned
Bild av rapportens framsida - Därför behövs en långsiktig nationell biobanksinfrastruktur

Därför behövs en långsiktig nationell biobanksinfrastruktur

I denna rapport förklaras biobankernas betydelse, men också varför en nationell biobanksinfrastruktur är avgörande för Sveriges vård och forskning. 

Ladda ned
Framsida av årsrapporten för BIS 2021.

BIS årsrapport 2021

Årsrapport till Vetenskapsrådet som redovisar alla projekt som finansieras inom Biobank Sveriges forskningsinfrastruktur (BIS).

Ladda ned
Bild på framsidan av broschyr - 15 svenska forskningsprojekt version 1.0

15 svenska forskningsprojekt som låter andra forskare använda blodprov eller analysresultat

Biobank Sverige har i dialog med 15 medicinska forskningsprojekt tagit fram denna digitala broschyr som syftar till att synliggöra kohorter med provsamlingar och göra det lättare för forskare att hitta…

Ladda ned
Biobanksprov för forskning – sjukvårdsintegrerad biobankning

Biobanksprov för forskning – Lärdomar och erfarenheter från införandet av sjukvårdsintegrerad biobankning

Projektrapport framtagen tillsammans med Swelife där Biobank Sverige presenterar lärdomar och erfarenheter från införandet av Sjukvårdsintegrerad biobankning i Sverige.

Ladda ned
Visualisering av en droppe från Biobank Sveriges logotyp

Projektrapport: Lätt att göra rätt – Fas 1

Lätt att göra rätt (LAGR) är ett paraplyprojekt som syftar till att skapa bättre förutsättningar för forskning med biobanksprov genom att underlätta administrativa, operativa och kommunikativa processer samt interaktionen mellan…

Ladda ned
1 2