Mottagare för ändring av samtycke

På denna sida hittar du adressuppgifter till dit du ska skicka din E1-blankett för ändring av samtycke.

Den ifyllda blanketten ska skickas in till den region där prov togs. Om du tagit prov i olika regioner skickar du en blankett till varje region där prov har tagits.

För mer information eller för att ladda ner E1-blanketter, besök vår sida om ändring av samtycke

Mottagare av blankett för ändring av samtycke

Region Blekinge

Adress:
Regionalt biobankscentrum
Södra sjukvårdsregionen
Scheeletorget 1
223 81 Lund

Region Dalarna

Adress:
Patologi och Cytologi Dalarna
Falu Lasarett
791 83 Falun

Region Gotland

Adress:
HoS Förvaltning/Region Gotland
621 81 Visby

Region Gävleborg

Adress:
Klinisk patologi och cytologi
Gävle sjukhus
801 87 Gävle

Region Halland

Adress:
Regionalt biobankscentrum
Södra sjukvårdsregionen
Scheeletorget 1
223 81 Lund

Region Jämtland Härjedalen

Adress:
FoU enheten/hus 12 plan 3
Östersundssjukhus
831 83 Östersund

Region Jönköpings län

Adress:
Biobank Jönköping
Futurum Hus B4
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping

Region Kalmar län

Adress:
Diagnostiskt Centrum, Hus 17, plan 2
Länssjukhuset
391 85 Kalmar

Region Kronoberg

Adress:
Regionalt biobankscentrum
Södra sjukvårdsregionen
Scheeletorget 1
223 81 Lund

Region Norrbotten

Adress:
Biobanken Region Norrbotten
Enheten för forskning och lärande
Robertsviksgatan 7
97189 Luleå

Region Skåne

Adress:
Regionalt biobankscentrum
Södra sjukvårdsregionen
Scheeletorget 1
223 81 Lund

Region Stockholm

Adress:
Stockholms medicinska biobank Regionalt biobankscentrum
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Eugeniavägen 27, S3:04
171 76 Stockholm

Region Sörmland

Adress:
Biobank Sörmland
Centrum för klinisk forskning Region Sörmland
Sveavägen entré 9, Mälarsjukhuset
631 88 Eskilstuna

Region Uppsala

Adress:
Uppsala Biobank
Dag Hammarskjölds väg 38
751 85 Uppsala

Region Värmland

Adress:
Centrum för klinisk forskning
Älvgatan 49
Hus 73, plan 3
651 85 Karlstad

Region Västerbotten

Adress:
Biobanken norr
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå

Region Västernorrland

Adress:
Länssjukhuset Sundsvall/Härnösand
851 86 Sundsvall

Region Västmanland

Adress:
Biobankssamordnare, CIFU Forskning, Ing 29
Västmanlands sjukhus Västerås
721 89 Västerås

Region Örebro län

Adress:
Örebro Biobank
Campus-USÖ, X-huset
Örebro Universitetssjukhus
701 85 Örebro

Region Östergötland

Adress:
Samtyckeshantering
Regionalt biobankscentrum
Universitetssjukhuset
58185 Linköping

Västra Götalandsregionen

Adress:
Biobank Väst
Regionalt biobankscentrum
Guldhedsgatan 10C
Sahlgrenska Universitetssjukhuset413 45 Göteborg

Biobanksamordnare