Nyheter

Här hittar du senaste nyheter från Biobank Sverige

Vem prioriterar biobankerna?

Trots sitt fundamentala värde för både hälso- och sjukvård och klinisk forskning är biobankerna inte en prioritering.

Summering Registerforskning 2022

Biobank Sverige fanns representerade under Registerforskning 2022 som fokuserade på hur vi med hjälp av forskning på registerdata kan möta och kanske även förutse utmaningar som uppkommer i vår föränderliga värld.

Nyhetsbrev

Ta del av Biobank Sveriges tidigare nyhetsbrev, du hittar alla på sidan Nyhetsbrevsarkiv

Får du inte våra nyhetsbrev?

Registrera dig här