Svenska biobanksregistret (SBR)

Det Svenska biobanksregistret (SBR) är regionernas gemensamma IT-system och innehåller sökbar information om biobanksprov. Sedan 2021 har Sveriges regioner ansvarat för utveckling, drift och förvaltning av systemet.
Logga in till SBRSBR ingång för forskning

Aktuellt

Drift SBR

Ingen aktuell driftstatus för tillfället. 
Se aktuell driftstatus här

Information och utbildning

Vad är syftet med SBR?

Biobankslagens krav på spårbarhet för prov även över huvudmannagränser (region, universitet, läkemedelsindustri) har skapat behov av ett register på sjukvårdsregional/nationell nivå för information kring prov i biobank.

Svenska biobanksregistret (SBR) är till för att underlätta den administration som biobankslagen ger upphov till. Bland annat som ett stöd för att genomföra medborgarens rätt att spåra prov och hantera samtyckesbegränsningar. Registret kan även användas till att söka efter prov som kan vara till nytta för forskning.

För mer information om SBR, kontakta ditt Regionala Biobankscentrum.

Användarstöd

Du som är användare av SBR hittar svar på vanliga frågor och dokument kring SBR på vår sida för användarstöd.