SÖKSök

Arkiv: 2016

Nationell granskningsrutin för tillgång till befintliga prov från flera biobanker

Handläggningen av avtal för tillgång till befintliga prov är många gånger tidskrävande för den enskilda biobanken och inte sällan är ansökan ofullständig eller inte helt korrekt ifylld. Därutöver har forskare och företag framfört att de skulle önska en förenklad rutin vid ansökningar om tillgång till befintliga prov från biobanker. Den administrativa granskningsrutinen innebär att forskaren/företaget […]

Läs mer

Nyhetsbrev nr 18 från Nationella biobanksrådet

Läs mer

Vilka studier behöver anmälas till läkemedelsverket

Läs mer  

Läs mer

Aktuell information från SKL gällande biobanker i Sverige

Här kan du hitta mera information om biobanker i Sverige. Klicka på länken nedan: Aktuell information gällande biobanker i Sverige  

Läs mer

SAVE THE DATE – NATIONELL KONFERENS I BIOBANKNING

Göteborg 14-15 februari 2017, Välkommen till NBRs första nationella konferensen i biobankning, en konferens för dig som forskar och arbetar inom hälso- och sjukvård, akademi, eller industri med frågor som rör biobankning För första gången arrangeras en biobankskonferens av Nationellt biobanksråd (NBR) i samarbete med Regionala biobankscentrum, landstingens/regionernas biobankssamordnare och Nätverket för nationell biobanksservice. Regionalt biobankscentrum […]

Läs mer

Save the date- 31 oktober 2016

Nationell biobanksutbildning- med legalt fokus Anmälan och PRELIMINÄR AGENDA

Läs mer

Biobanksverige.se byter utseende!

Välkommen till Nationella biobanksrådets nya hemsida, Biobanksverige.se. Hemsidan har ett nytt utseende och dokumenten har uppdaterats med vår nya grafiska profil. Du kommer även här att hitta den information och de dokument som du är van vid på Biobanksverige.se  

Läs mer

Angående biobanksutredningens direktiv om användningen av prov från PKU-biobanken

Läs mera här

Läs mer
Pojke pappa

Nyhetsbrev nr 17 från Nationella biobanksrådet

Läs vårt nyhetsbrev i PDF-form.

Läs mer

Beslut om utredning om ny biobankslag fattat

Beslut om att starta en utredning för att uppnå en mer ändamålsenlig biobankslag är fattat av regeringen. Särskild utredare blir Johanna Adami som är läkare, professor och rektor och har varit aktiv inom hälso-och sjukvården i 25 år  och med erfarenhet från sjukvård, akademi och näringsliv. Nationella biobanksrådets ordförande Sonja Eaker kommer att delta i […]

Läs mer
1 2