forskning
Sök
Basic information in english
x
forskning
Sök
English
Till startsidan för Biobank Sverige
BBMRI

Biobankservice

På flera platser runtom i Sverige erbjuds operativt och regulatoriskt stöd inom biobankning för dig som forskar.

I vår tjänstekarta kan du hitta kontaktuppgifter och var i landet respektive stödfunktion finns.

Regulatoriskt stöd

Innefattar bland annat rådgivning gällande ansökningar i samband med att en forskningsstudie planeras, hjälp med biobanksansökan, utformning av patientinformation eller biobanksdelarna i etikansökan och Material Transfer Agreements (MTA).

Operativt stöd

Omfattar praktisk hantering kring provinsamling, provhantering, planering och införande av studier samt förvaring, utplock av prov och IT-support för provsamlingar.

 • Biobankssamordnare
  • Alla landsting/regioner har en biobankssamordnare som kan hjälpa dig med biobanksansökan, avtal, studieplanering, utformning av patientinformation eller biobanksdelar i etikansökan samt ge praktiskt stöd kring provinsamling.
 • Regionala biobanks­centrum (RBC)
  • I varje sjukvårdsregion finns ett Regionalt biobankscentrum som kan hjälpa dig med frågor om biobankslagen, biobanks|ansökningar och biobanksavtal enligt multicenterprincipen. RBC ansvarar även för Biobank Sveriges gemensamma dokumentation och webbplats.
 • Provservicekoordinatorer
  • Finns lokaliserade vid de universitetssjukhus/universitet som erbjuder utökad biobanksservice. De kan ge dig stöd vid planering och uppstart av studier om du vill samla prov enligt sjukvårdsintegrerad biobankning på flera platser.
 • Utökad operativ biobanksservice
  • Vid universitetssjukhus/universitet finns extra resurser för dig som forskare vid planering och utförande av studier som omfattar biobanksprov. De kan t.ex erbjuda omhändertagande av värdefulla provsamlingar, kvalitetskontrollerad förvaring samt elektronisk dokumentation
x

Karlskrona

Kontakt: Angelica Kjellssons
angelica.kjellsson@regionblekinge.se

x

Falun

Kontakt: Katarina Järlestedt
katarina.jarlestedt@regiondalarna.se

x

Visby

Kontakt: Thomas Kunze
thomas.kunze@gotland.se

x

Gävle

Kontakt: Carina Hammarfjäll
biobank@regiongavleborg.se

x

Halmstad

Kontakt: Tomas Seidal, Eleonora Bruhn
tomas.seidal@regionhalland.se

x

Östersund

Kontakt: Agneta Lindberg
agneta.lindberg@regionjh.se

x

Jönköping

Kontakt: Jeanette Karlsmo
jeanette.karlsmo@rjl.se

x

Kalmar

Kontakt: Cecilia Leitet
Cecilia.Leitet@regionkalmar.se

x

Växsjö

Kontakt: Marie Jadner
marie.jadner@kronoberg.se

x

Luleå

Kontakt: Ella-Karin Blomqvist
ella-karin.blomqvist@norrbotten.se

x

Lund

Kontakt: Marie Sverud
rbcsyd@skane.se

x

Stockholm

Kontakt: Lena Brynne
biobankstockholm.karolinska@sll.se

x

Eskilstuna

Kontakt: Christina Gökstorp
biobank@regionsormland.se

x

Uppsala

Kontakt: Anna Beskow
info@uppsalabiobank.uu.se

x

Karlstad

Kontakt: Hanna Fransson
biobank@regionvarmland.se

x

Umeå

Kontakt: Johanna Åkerlund
johanna.h.akerlund@regionvasterbotten.se

x

Sundsvall

Kontakt: Anders Henriksson
anders.henriksson@rvn.se

x

Västerås

Kontakt: Annika Kärnsund
biobank.samordnare@regionvastmanland.se

x

Göteborg

Kontakt: Katarina Peltz
rbcvast@vgregion.se

x

Örebro

Kontakt: Karin Johansson
karin.johansson11@regionorebrolan.se

x

Linköping

Kontakt: Gunilla Bergström
gunilla.bergstrom@regionostergotland.se

x

Göteborg

rbcvast@vgregion.se

x

Stockholm

Michiko Mori
biobank@ki.se

x

Uppsala

Karolin Bergenstråhle
info@uppsalabiobank.uu.se

x

Örebro

Isak Demirel
isak.demirel@oru.se

Kerstin Malm
kerstin.malm@regionorebrolan.se

x

Umeå

Anders P Johansson
anders.p.johansson@umu.se

Lotta von Sydow
Lotta.vonSydow@regionvasterbotten.se

x

Göteborg

Wahida Sarwari
wahida.sarwari@vgregion.se

x

Linköping

Emma Ridell
biobank@liu.se

x

Lund

Kristin Scott
Kristin.scott@med.lu.se

Ingrid N Bergqvist
Ingrid.N.Bergqvist@skane.se

x

Karolinska Institutets biobank (Stockholm)

https://ki.se/forskning/ki-biobank

x

Linköpings Biobanksfacilitet (Linköping)

https://liu.se/organisation/liu/medfak/bbf

x

Biobank Väst (Göteborg)

https://www.biobankvast.se/

x

Stockholms Medicinska Biobank (Stockholm)

http://biobankstockholm.se/

x

Uppsala biobank (Uppsala)

https://www.uppsalabiobank.uu.se/sv/

x

Umeå Enheten för Biobanksforskning (Umeå)

https://www.umu.se/enheten-for-biobanksforskning/

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x