forskning
Switch to english language
x
forskning
English
Till startsidan för Biobank Sverige
BBMRI

Tjänstekarta

På flera platser runtom i Sverige erbjuds operativt och regulatoriskt stöd inom biobankning för dig som forskar. I vår tjänstekarta kan du hitta kontaktuppgifter och var i landet respektive stödfunktion finns.

Regulatoriskt stöd

Många regioner erbjuder stöd vid upprättande av biobanksansökan (L1) via regionens biobankssamordnare. Regionala biobankscentrum (RBC) erbjuder stöd vid upprättande av biobanksansökan enligt multicenterprincipen (N1a).

Stödet kan bland annat innefatta rådgivning gällande ansökningar i samband med att en forskningsstudie planeras, hjälp med biobanksansökan, utformning av forskningspersonsinformation eller biobanksdelarna i ansökan om etikprövning och Material Transfer Agreement (MTA)

Operativt stöd

Omfattar praktisk hantering kring provinsamling, provhantering, planering och införande av studier samt förvaring, utplock av prov och IT-support för provsamlingar.

 • Biobankssamordnare
  • Alla regioner har en biobankssamordnare och många kan hjälpa dig med biobanksansökan, avtal, studieplanering, utformning av patientinformation eller biobanksdelar i etikansökan samt ge praktiskt stöd kring provinsamling.
 • Regionala biobanks­centrum (RBC)
  • I varje sjukvårdsregion finns ett Regionalt biobankscentrum som kan hjälpa dig med frågor om biobankslagen, biobanks|ansökningar och biobanksavtal enligt multicenterprincipen. RBC ansvarar även för Biobank Sveriges gemensamma dokumentation och webbplats.
 • Provservicekoordinatorer
  • Finns lokaliserade vid de universitetssjukhus/universitet som erbjuder utökad biobanksservice. De kan ge dig stöd vid planering och uppstart av studier om du vill samla prov enligt sjukvårdsintegrerad biobankning på flera platser.
 • Utökad operativ biobanksservice
  • Vid universitetssjukhus/universitet finns extra resurser för dig som forskare vid planering och utförande av studier som omfattar biobanksprov. De kan t.ex erbjuda omhändertagande av värdefulla provsamlingar, kvalitetskontrollerad förvaring samt elektronisk dokumentation
x

Karlskrona

Kontakt: Angelica Kjellssons (FÖRÄLDRALEDIG)
biobank@regionblekinge.se

x

Falun

Kontakt: Katarina Järlestedt
katarina.jarlestedt@regiondalarna.se

x

Visby

Kontakt: Thomas Kunze
thomas.kunze@gotland.se

x

Gävle

Kontakt: Carina Hammarfjäll
biobank@regiongavleborg.se

x

Halmstad

Kontakt: Tomas Seidal, Eleonora Bruhn
tomas.seidal@regionhalland.se

x

Östersund

Kontakt: Agneta Lindberg
agneta.lindberg@regionjh.se

x

Jönköping

Kontakt: Jeanette Karlsmo
jeanette.karlsmo@rjl.se

x

Kalmar

Kontakt: Lena Lundström
lena.lundstrom@regionkalmar.se

x

Växsjö

Kontakt: Marie Jadner
marie.jadner@kronoberg.se

x

Luleå

Kontakt: Ella-Karin Blomqvist
ella-karin.blomqvist@norrbotten.se

x

Lund

Kontakt: Malin Ivarsson
rbcsyd@skane.se

x

Stockholm

Kontakt: Linda Lindskog
biobankstockholm.karolinska@sll.se

x

Eskilstuna

Kontakt: Christina Gökstorp
biobank@regionsormland.se

x

Uppsala

Kontakt: Anna Beskow
info@uppsalabiobank.uu.se

x

Karlstad

Kontakt: Margareta Eriksson
biobank@regionvarmland.se

x

Umeå

Kontakt: Johanna Åkerlund
johanna.h.akerlund@regionvasterbotten.se

x

Sundsvall

Kontakt: Anders Henriksson
anders.henriksson@rvn.se

x

Västerås

Kontakt: Annika Kärnsund
biobank.samordnare@regionvastmanland.se

x

Göteborg

Kontakt: Katarina Peltz
katarina.peltz@vgregion.se

x

Örebro

Kontakt: Karin Johansson
karin.johansson11@regionorebrolan.se

x

Linköping

Kontakt: Gunilla Bergström
gunilla.bergstrom@regionostergotland.se

x

Göteborg

rbcvast@vgregion.se

x

Stockholm

Michiko Mori
biobank@ki.se

x

Uppsala

Mikaela Magnusson
mikaela.magnusson@ucr.uu.se

Inger Lindström
inger.lindstrom@uppsalabiobank.uu.se

x

Örebro

Isak Demirel
isak.demirel@oru.se

Kerstin Malm
kerstin.malm@regionorebrolan.se

x

Umeå

Anders P Johansson
anders.p.johansson@umu.se

Lotta von Sydow
Lotta.vonSydow@regionvasterbotten.se

x

Göteborg

Elin Stenfeldt
elin.stenfeldt@vgregion.se

x

Linköping

Emma Ridell
biobank@liu.se

x

Lund

Cecilia Andersson
cecilia.andersson@med.lu.se

Ingrid N Bergqvist
Ingrid.N.Bergqvist@skane.se

x

Karolinska Institutets biobank (Stockholm)

https://ki.se/forskning/ki-biobank

x

Linköpings Biobanksfacilitet (Linköping)

https://liu.se/organisation/liu/medfak/bbf

x

Biobank Väst (Göteborg)

https://www.biobankvast.se/

x

Stockholms Medicinska Biobank (Stockholm)

http://biobankstockholm.se/

x

Uppsala biobank (Uppsala)

https://www.uppsalabiobank.uu.se/sv/

x

Umeå Enheten för Biobanksforskning (Umeå)

https://www.umu.se/enheten-for-biobanksforskning/

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x