SÖKSök

Snabbare behandling vid ledgångsreumatism

Solbritt Rantapää Dahlqvist forskar på att ta reda på varför människor drabbas av ledgångsreumatism. Tack vare Biobanken norr har hon gjort flera viktiga upptäckter som hjälper läkare diagnosticera sjukdomen innan den bryter ut.

Det är världens bästa biobank, säger hon och skrattar.

Ledgångsreumatism är en sjukdom som drabbar ungefär var hundrade svensk, och betydligt fler kvinnor än män. Sjukdomen är en så kallad autoimmun sjukdom, vilket betyder att immunförsvaret angriper kroppens egen vävnad.

När det gäller ledgångsreumatism är det vävnader i leder som drabbas. Lederna blir svullna, ömma och stela, vilket gör att de drabbade får ont och svårt att röra sig. Sjukdomen kan även leda till problem i andra delar av kroppen, och ökar risken för följdsjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdomar, lungsjukdom och urkalkning av skelettet.

Viktigt behandla tidigt

Ju tidigare det går att sätta in behandling, desto bättre är prognosen för patienten. Solbritt Rantapää Dahlqvist är senior professor i reumatologi, och letar biologiska markörer i blodet just för att kunna identifiera sjukdomen tidigt, helst innan den brutit ut.

– Det var faktiskt två patienter som satte mig på spåret. ”Jaså jag har antikroppar i blodet säger du. Kan du inte kolla om jag hade det innan också?”

Två patienter är inte mycket till underlag. Så hon började samköra biobanksregister med register på personer som hade ledgångsreumatism i ett tidigt stadium. Hon fick då fram 86 individer, som även många år innan de fick symptom donerat prover till biobanken genom att de deltog i Västerbottens hälsoundersökning där friska frivilliga personer ingår.

Har antikroppar innan de blir sjuka

Vid den tidpunkten hade en nederländsk forskare identifierat en antikropp som var en mycket säkrare diagnostisk markör än de som använts tidigare för att diagnosticera ledgångsreumatism.

– Med hjälp av den antikroppen kunde vi 2003 som första grupp i världen visa att de patienter vi gått tillbaka och undersökt prover från hade de här antikropparna många år innan de fick symptom. I början visste vi inte om det var en slump, eller om immunsystemet blivit aktiverat trots att patienterna inte hade några symptom. Nu har vi gjort många fler analyser, och kan ganska säkert säga att det inte är en slump.

Solbritt Rantapää Dahlqvist har sedan fortsatt detta arbete, och försöker hitta fler markörer som kan hjälpa till att diagnosticera patienter innan sjukdomen bryter ut.

– Förutom att hitta de här markörerna så behöver vi veta vad det är som ger upphov till dem. Vad är det som gör att personer som är på väg att få ledgångsreumatism har de här antikropparna?

”Världens bästa biobank”

Mycket av den forskning Solbritt Rantapää Dahlqvist bedriver är på prover från Biobanken norr.

– Det är världens bästa biobank, säger hon och skrattar. En försvarlig del av alla innevånare i Västerbotten har lämnat prover dit, så den är väldigt värdefull.

Men hon samarbetar även med många andra biobanker, bland annat Stockholms medicinska biobank och biobanker i Malmö och Linköping som förvarar blodserumprover.

– Tyvärr är det ganska många prover som slängts av utrymmesskäl. Jag skulle gärna se att de fick resurser så de kan spara fler såna prover.