Sök
Basic information in english
x
Sök
English
Nationella Biobanksrådet

Arkiv 2020

Publicerat 2020-05-28

Tove Fall: Biobanker är en förutsättning för biologisk forskning

Det är tack vare prov från biobanker som Tove Fall kan undersöka vad som förändras när en person går från att vara frisk till att… » Läs mer

Publicerat 2020-05-04

Alexander Lind: vill lösa narkolepsins gåta

Autoimmuna sjukdomar är ett stort problem. De drabbar många i form av exempelvis typ 1-diabetes, glutenintolerans (celiaki), ledgångsreumatism och multipel skleros (MS). Kanske är även… » Läs mer

Publicerat 2020-04-28

Nationellt samordnad biobankning avseende covid-19

Biobanksverksamheterna ser ökade önskemål om att samla in prov avseende den enskilda individens vård och behandling, men även för att möjliggöra forskning om bland annat… » Läs mer

Publicerat 2020-04-21

Forskningsprov tillgängliga från MONICA-kohorten i Umeå

MONICA är en longitudinell populationsdatabas för forskning om diabetes och hjärt-kärlsjukdomar som ingår i Northern Sweden Health and Disease Study (NSHDS), en prospektivt insamlad biobank… » Läs mer

Publicerat 2020-03-31

Margareta Kristensson: Livsvillkor och psykosociala faktorer påverkar risken för hjärtinfarkt

Människors livsvillkor och psykosociala situation påverkar risken att drabbas av hjärtinfarkt. Särskilt stor effekt i dagens Sverige har skillnader i inkomst. Det har Margareta Kristensson… » Läs mer

Publicerat 2020-03-25

Covid-19: Förturshantering av biobanksansökningar i samband med covid-19

Med anledning av den rådande situationen har Läkemedelsverket https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/coronavirus)  och Etikprövningsmyndigheten (https://etikprovningsmyndigheten.se/ gått ut med information om förturshantering av ansökningar kopplade till covid-19. Då forskning… » Läs mer

Publicerat 2020-02-26

Anders Ståhlberg: Snabbare och mer individanpassad cancerbehandling

Anders Ståhlberg arbetar med att ta fram nya sätt att upptäcka cancer med hjälp av blod- och urinprov. Proverna är enkla att ta och kan… » Läs mer

Publicerat 2020-02-26

Ny satsning på biobank med fokus på folksjukdomar

Diabetes, Parkinson, Alzheimer och hjärt-kärlsjukdomar hör till våra allra vanligaste folksjukdomar. En ny biobank – den största i sitt slag ­– med stamceller från både… » Läs mer

Publicerat 2020-02-05

E-learning Biobankslagen: uppdaterad och kostnadsfri

Denna e-learning är en grundläggande utbildning som grundar sig på material framtaget av Biobank Sverige. Projektet startades 2016 av Läkemedelsakademin/Apotekarsocieteten, ASCRO, Biobank Sverige och LIF…. » Läs mer

Publicerat 2020-01-29

Jonas Halfvarsson: Ny individanpassad behandling för IBD

Inflammatorisk tarmsjukdom, IBD, är en allvarlig sjukdom som varje år drabbar flera tusen svenskar. Jonas Halfvarsson leder ett forskningsprojekt som ska ta fram mer individanpassade… » Läs mer

1 2 3

Välj år

Sök i arkivet