Samtycke prov i biobank

Respekt för den personliga integriteten är viktig vid både provtagning och bevarandet av prov i biobanker. Vi förklarar vilka rättigheter du har som provgivare och varför E1-blanketterna är viktiga.

De flesta prov som tas i vården förstörs efter att analysen är klar. Vissa prov kan däremot komma att sparas i en biobank, framför allt för din vård. Sparade prov får enligt biobankslagen användas för olika ändamål.

Det kan handla om att en läkare ska kunna följa upp en behandling eller för att kunna ställa en säkrare diagnos. Ett prov som sparas i biobank innebär en möjlighet att säkerställa att du får rätt vård men också vård utifrån dina individuella förutsättningar.

Läs mer om värdet av biobanker och biobanksprov

Du ska få information

Enligt biobankslagen ska du som lämnar prov i vården få information om att prov kan komma att sparas i biobank. Du ska också få information om hur prov kan komma att användas.

Informationen måste inte vara muntlig utan kan ske i samband med kallelse från din vårdgivare eller också via 1177.

Läs mer om biobankslagen

Du kan begränsa hur prov används

Du har rätt att begära att ett prov förstörs eller att begränsa vad ditt sparade prov får användas till. Det gör du genom att via biobanksverige.se ladda ner blanketten ”E1. Ändring av samtycke” (eller annan E1-blankett beroende på ändamål). Den ifyllda blanketten skickar du sedan in till den region där provet har tagits.

Läs mer om ändring av samtycke

Varför behöver du skicka in en begäran för att begränsa vad ditt sparade prov får användas till?

Blankett E1 finns av patientsäkerhetsskäl. Den är till för att biobanken som ska hantera begäran ska förstå för vilket eller vilka ändamål du säger nej till. Blankett ”E1. Ändring av samtycke” är också viktigt för att säkerställa vilket/vilka prov som begäran gäller.

Ovanstående information är granskad och publicerad 2023, vid frågor eller synpunkter, vänligen kontakta oss på kommunikation@biobanksverige.se

Rekommenderade sidor

Om biobanker

Vi förklarar värdet av biobanker och vad som menas med biobanker och biobanksprov.

Forskarporträtt

Ta del av forskarnas egna berättelser som alla bygger på biobankning.

Forskarguiden

Forskarguiden

Läs mer om vad som är viktigt att tänka på när man forskar på biobanksprov.