SÖKSök

Start  /  Samtycke  /  Ändring av samtycke

Ändring av samtycke

Här kan du ladda ner blankett (E1. Ändring av samtycke) för att begränsa användning av sparat prov. Du kan även ladda ner särskilt anpassade blanketter för PKU-prov (E1a och E1b).

När ska ”E1. Ändring av samtycke” användas?

Blanketten ska fyllas i om du vill begränsa vad ditt eller ditt barns sparade prov får användas till eller om du vill att ett prov förstörs.

Läs mer om samtyckesregler för prov i biobank

Vart ska blanketten skickas?

Den ifyllda blanketten skickas in till den region där prov togs. Om du tagit prov i olika regioner skickar du en blankett till varje region där prov har tagits.

Se mottagar-adresser för varje region

Ändra samtycke digitalt

I en del regioner kan du digitalt ändra vad sparade prov får användas till genom tjänsten ”Ändring av samtycke prov i biobank”.

  1. Logga in på 1177.se med e-legitimation.
  2. Klicka på ”Alla övriga tjänster” under rubriken på 1177 som heter ”Övriga tjänster”.
  3. Skrolla ned till rubriken ”Ändring av samtycke prov i biobank” och klicka på ”Hantera samtycke för prov som sparas i biobank”.

Under rubriken ”Ändring samtycke prov i biobank” kan du även göra ändringar för ditt barn. Det här kan du göra fram till att barnet fyller 15 år. Barn som har fyllt 15 år gör sina ändringar själv.

Ändra ditt samtycke digitalt

Viktigt att veta är att alla regioner ännu inte kan hantera samtyckesändringar digitalt.

PKU-prov

Det finns särskilda blanketter (E1a eller E1b) för att begränsa vad ditt eller ditt barns sparade PKU-prov får användas till. Blanketten skickas alltid till:

Regionalt Biobankscentrum, Eugeniavägen 27, S3:04, 171 76 Stockholm.

Om du lämnat prov hos en privat vårdgivare

Togs prov hos en privat vårdgivare kontaktar du den vårdgivaren för att få information om vart du ska vända dig om du vill begränsa användningen av prov.

Om du deltar i en forskningsstudie

Deltar du i en forskningsstudie och vill ändra ditt samtycke ska du kontakta den forskare som ansvarar för studien.

Så skyddas dina personuppgifter

Personuppgifter som hör till provet skrivs in i din journal. All personuppgiftsbehandling i hälso- och sjukvården sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och patientdatalagen.

Du kan läsa mer om dataskyddsförordningen (GDPR) på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats.

Kontakt vid frågor

Om du har frågor om biobankslagen, hantering av prov eller hur du ska begränsa vad ditt sparade prov får användas till är du välkommen att vända dig till biobankssamordnaren i din region.

Kontaktuppgifter biobankssamordnare

Ladda ner blanketter för ändring av samtycke

Du hittar aktuella dokument i utfällbara boxen nedan.