E1. Ändring av samtycke

Här kan du ladda ner blankett (E1. Ändring av samtycke) för att begränsa användning av sparat prov. Du kan även ladda ner särskilt anpassade blanketter för PKU-prov (E1a och E1b).

När ska ”E1. Ändring av samtycke” användas?

Blanketten ska fyllas i om du vill begränsa vad ditt eller ditt barns sparade prov får användas till eller om du vill att ett prov förstörs.

Vart ska blanketten skickas?

Den ifyllda blanketten skickas in till den region där prov togs. Om du tagit prov i olika regioner skickar du en blankett till varje region där prov har tagits.

Se mottagar-adresser för varje region

Notera att: Du kan snart också logga in på 1177.se och skicka in en begäran digitalt via tjänsten ”Samtycke prov i biobank”.

PKU-prov

Det finns särskilda blanketter (E1a eller E1b) för att begränsa vad ditt eller ditt barns sparade PKU-prov får användas till. Blanketten skickas alltid till:

Regionalt Biobankscentrum, Eugeniavägen 27, S3:04, 171 76 Stockholm.

Om du lämnat prov hos en privat vårdgivare

Togs prov hos en privat vårdgivare kontaktar du den vårdgivaren för att få information om vart du ska vända dig om du vill begränsa användningen av prov.

Om du deltar i en forskningsstudie

Deltar du i en forskningsstudie och vill ändra ditt samtycke ska du kontakta den forskare som ansvarar för studien.

Så skyddas dina personuppgifter

Personuppgifter som hör till provet skrivs in i din journal. All personuppgiftsbehandling i hälso- och sjukvården sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och patientdatalagen. Du kan läsa mer om dataskyddsförordningen (GDPR) på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats.

Kontakt vid frågor

Om du har frågor om biobankslagen, hantering av prov eller hur du ska begränsa vad ditt sparade prov får användas till är du välkommen att vända dig till biobankssamordnaren i din region.

Kontaktuppgifter biobankssamordnare