SÖKSök

Arkiv: 2024

Nordic Biobank Conference

I september är det dags för Nordic Biobank Conference 2024 som den här gången är del av konferensen Nordic Conference on Future Health. Årets konferens samlar biobankspersonal och forskare i Norden för att diskutera framtidens utmaningar inom biobankning och precisionsmedicin. Konferensen hålls 10-12 september i Trondheim, Norge. Preliminärt program, vad som gäller för inlämning av […]

Läs mer

Ny funktion i SBR

En ny lansering i Svenska biobanksregistret (SBR) gjordes onsdag 2/4. Följande ingick: SBR Information om lanseringen går också att hitta på vår publika wikisida: Lanseringar av våra system – Biobank Sverige ITs publika wiki – Confluence (atlassian.net) Information om hur man använder de nya funktionerna går att hitta i användarhandboken avsnitt 8.

Läs mer

Sprintdemo 37

Fredag 12/4 kl.11:00-12:00 kommer vi hålla nästa sprintdemo. Målgrupp för denna demo: Utredare RBC, mottagare av granskade ansökningar från RBC samt studiekoordinatorer vid patologi samt patolog som utför rimlighetsbedömning vid kliniska prövningar eller prestandastudier. Innehåll: Progress ombyggnation av Biskit. Vill du delta på sprintdemo men saknar möteslänk kan ni kontakta sbr@biobanksverige.se

Läs mer

Fler biobanksprov samlas in för att förhindra hjärt-kärlsjukdom

De första proven från forskningsstudien SCAPIS 2, som är en fortsättning på SCAPIS, har börjat komma in till biobankerna. – Biobanksprov tillsammans med bland annat bilder av hjärta, halskärl och lungor samt data från lungfunktionstester och enkätsvar om levnadsvanor ger ett fantastiskt underlag för forskning om hjärt-kärlsjukdom, säger Carl Johan Östgren, nationell forskningsledare för SCAPIS […]

Läs mer

Flytt av SBR produktionsmiljö

Tisdag den 5/3 klockan 17:30 – 00:00 startar arbetet med flytten av SBR produktionsmiljö, arbetet beräknas pågå som längst till 00.00 samma dag. Under denna tid kommer SBR och medborgarapplikationen inte vara tillgängliga.SBR demomiljö är redan flyttad och rullar hos den nya leverantören. Information gällande byte av driftleverantör (240201) Under första kvartalet byter Biobank Sverige […]

Läs mer

Viktigt att uppdatera biobanksavtal vid företagsinitierade läkemedelsprövningar som överförts till CTR

Det är viktigt att uppdatera aktuella biobanksavtal för företagsinitierade prövningar som har överförts till CTR. Frågan gäller alla kliniska prövningar av läkemedel som förväntas fortsätta efter 30 januari 2025.

Läs mer

Ny rutin för övertagande av tidigare biobanksavtal tecknade enligt multicenterprincipen

Biobank Sverige inför en ny rutin för ändringar av befintliga biobanksavtal tecknade enligt multicenterprincipen, något som också ska bidra till minskad administration.

Läs mer

Njurmedicinsk biobank ska möjliggöra precisionsmedicin

Genom att samla in, bevara och forska på biobanksprov vill Inga Soveri möjliggöra precisionsmedicin för patienter med njursjukdomar. – Visionen är att vi genom tillämpningen av våra resultat ska kunna erbjuda varje patient en mer individualiserad diagnos och behandling. Inga Soveri är överläkare och docent i njurmedicin och projektkoordinator från Uppsala för det nationella projektet […]

Läs mer

Sprintdemo 36

Fredag 22/3 (Ändrad från 1/3) 11:00-12:00 kommer vi hålla nästa sprintdemo Vill du delta på sprintdemo men saknar möteslänk kan ni kontakta sbr@biobanksverige.se

Läs mer