SÖKSök

Start  /  Forskning  /  Befintliga prov  /  Covid-19

Covid-19

Pandemin tydliggjorde vikten av provtagning och biobankning, där forskning var direkt avgörande för att utveckla vaccin mot SARS Covid-19. På denna sida finner du information om biobanksprov som en resurs för forskning kring covid-19.

Biobanksprov har varit och är fortsatt betydelsefulla för forskning om covid-19 och post-covid. För dig som vill forska om covid-19 finns ett stort antal prov bevarade. I samverkan mellan Sveriges regioner och Nationellt Pandemicenter (NPC) finns bland annat världens största ”nationella” provsamling tillgänglig som en unik resurs för covid-forskning.

Denna resurs bygger på en nära samverkan mellan Biobank Sverige, regionerna och NPC som tillsammans har arbetat fram en gemensam nationell process för uttag av covid-19 prov som finns sparade inom NPC och som kan tillgängliggöras för covid-forskning.

Biobank Sverige och Covid-19

Covid-19-pandemin innebar generellt stora utmaningar för vården, laboratorierna och biobankerna som var hårt belastade. Med risk för att prov skulle kastas, tilldelades Biobank Sverige 10 miljoner SEK i projektmedel av Vetenskapsrådet (VR)för att nationellt samordna utökad biobankning av covid-19-relaterade prov.

Inom ramen för detta arbete fördelades projektmedel ut till regionerna för att enhetligt samla in prov och för att skapa provsamlingar med geografisk spridning och provtyper av olika slag. Målet för detta var att kunna besvara frågor gällande smittskyddsarbete, vård, kvalitetssäkring, metodutveckling och forskning.

Nationellt provsamlingsregister

För att underlätta forskningen om covid-19 och för att vidare stimulera till forskningssamarbete lanserade Biobank Sverige också tillsammans med SciLifeLab ett nationellt provsamlingsregister. Registret innehåller information om biobanker samt provsamlingar med prov relaterade till covid-19, besök Pathogens.se för mer information.

Så får du tillgång till covid-19 prov för forskning

Alla ansökningar om tillgång till covid-prov som förvaras vid NPC kräver att forskningen är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och att forskningen ska vara covid-19-relaterad. Varje region är fortsatt juridiskt ansvarig för sin delmängd av de prov som förvaras vid NPC.

Ansökan om tillgång prov

Fyll i blanketten L1h (Ansökan om yttrande från expertgruppen avseende tillgång till provsamling med covid-19-relaterade prov förvarade vid NPC) i sin helhet.

Notera att ansökan inklusive relevanta bilagor administrativt ska förhandsgranskas utifrån biobankslagens krav. Detta görs av koordinerande Regionalt Biobankscentrum (RBC) innan en expertgrupp sedan lämnar sitt yttrande kring studieförfrågan.

Komplett underlag ska skickas till covid19@biobanksverige.se.

För mer information, se följande dokument:

K10. Anvisningar och rutiner för tillgång till provsamling med covid-19-relaterade prov förvarade vid Nationellt Pandemicenter

Exempel på studier om Covid-19 som innefattar biobanksprov:

Senast uppdaterad: 2024-02-23

Rekommenderade sidor

Fotografi av Soo Aleman som sitter vid sitt skrivbord

Soo Aleman: ”Det behövs mycket mer postcovid-forskning"

Soo Aleman berättar i en intervju med Biobank Sverige om sin nya postcovid-studie KLIMP och betydelsen av forskningen som sker kring postcovid.

Läs mer

Ny rutin tillgängliggör 1,5 miljoner covid-19-prov för forskning

Biobank Sverige öppnar nu upp en nationell samling av covid-19-prover för att underlätta mer forskning.

Läs mer
Bild Covid-19 virus.

2020: Året som gått – reflektioner kring covid-19

Ta del av reflektionerna från Sonja Eaker Fält under pandemiåret 2020.

Läs mer