SÖKSök

Start  /  Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighetsredogörelse

Biobank Sverige står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Denna text beskriver hur biobanksverige.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från biobanksverige.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss via info@biobanksverige.se.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt. Bristande förenlighet med lagkraven Allmänna brister:

  • Beskrivning av hur webbplatsen fungerar och hur användare kan anpassa innehållet och webbplatsen inställningar saknas.

Problem vid användning utan synförmåga

  • Det kan finnas formulär som inte är korrekt uppmärkta.
  • Webbplatsen saknar egna funktioner för uppläsning av text.

Problem vid användning med nedsatt färgseende

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av biobanksverige.se

Senaste bedömningen gjordes den 2 januari 2024.

Senast uppdaterad: 2024-02-07