SÖKSök

Utveckling av elektroniskt samtycke för kliniska prövningar

Johan Sundström och Maria Storgärds vid Uppsala universitet har initierat utvecklingen av ett elektroniskt samtycke för kliniska prövningar. Arbetet är finansierat av Vinnova och Uppsala universitet och ingår i SweLifes projektportfölj för skalbara lösningar för bättre hälsa.

Samtycket är tänkt att signeras med patientens BankID och studieläkaren kontrasignerar med SITHS kort. De två signaturerna lagras i en databas som kan monitoreras på distans. Validering av applikationen sker enligt GAMP5 och GCP i september/oktober 2020. Demonstration för Biobank Sverige kommer att hållas vid två tillfällen, 2 och 12 november 2020.

Koden är ”open source” och det är möjligt att vidareutveckla applikationen med funktion för återtagande av samtycke, samt en förenklad process utan kontrasignering, t.ex. tillämpligt för samtycke till att lämna biobanksprov. Uppsala universitet är samordnare för framtida vidareutveckling.

Kontakta Maria Storgärds maria.storgards@uppsalabiobank.uu.se om du har frågor eller vill bli inbjuden till demo-tillfällena.