SÖKSök

Arkiv: 2017

Regeringens satsningar på biobanker i budgetpropositionen för 2018

Sverige har unika samlingar av biologiskt material i olika biobanker som tillsammans med välutvecklade persondataregister utgör en stor potential för forskning och innovation. Regeringen föreslår därför en satsning på en nationell forskningsinfrastruktur för insamlande och bevarande av biologiskt material från människor i biobanker. För ändamålet biobanker och register föreslår regeringen att Vetenskapsrådets forskningsanslag anvisas en […]

Läs mer

Nationella Biobanksrådet blir Biobank Sverige

Ett stärkt samarbete mellan universitet, landsting/regioner och näringsliv har startat för att skapa en nationell biobanksinfrastruktur. Ett led i det fördjupade samarbetet är att namnet Nationella biobanksrådet kommer att ersättas med Biobank Sverige. Även BBMRI.se ska ingå i den nationella biobanksinfrastrukturen. Namnbytet kommer att lanseras på biobanksverige.se innan årets slut.

Läs mer

BBMRI.se bjuder in till symposium ”The Politics of Biobanking”

Den 16-17 november organiserar BBMRI.se ett symposium i Medicon Valley, Skåne med titeln ”The Politics of Biobanking”. Sista anmälningsdag är 31 oktober. Länk till program och registrering finns här  

Läs mer

Vetenskapsrådet stödjer satsning av ny nationell biobanksinfrastruktur

  Vetenskapsrådet har tagit beslut om att bevilja medel för uppbyggnad av en ny organisation för biobanker i Sverige. För närvarande hanterar svenska biobanker över 150 miljoner prov. Det råder stor samstämmighet att en nationell samordning över insamling, förvaring och uttag av den stora mängden prov är nödvändig för att biobanksprov ska kunna utnyttjas optimalt […]

Läs mer

Hologram – ny lösning för biobanker

Att hitta rätt bland fyra miljoner forskningsprover är inte det lättaste. Men med hjälp av Mixed reality – som CGI utvecklat med Microsofts headset HoloLens som bas – kan Biobanken Norr spara upp till 3 000 arbetstimmar per år. Det är CGI som utvecklat plattformen HoloTagger som ligger till grund för lösningen för biobanken. Microsoft […]

Läs mer

Hur många biobanksavtal hanteras i Sverige varje år?

Under våren 2017 har en nationell sammanställning över antal biobanksavtal genomförts. Statistiken har inhämtats via landstingens/regionernas biobankssamordnare. En sammanställning finns på följande länk statistik biobanksavtal 2016

Läs mer

Swedish Metabolomics Conference, Göteborg, 23-24 augusti

Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet kommer arrangera en konferens senare i sommar som vänder sig till experter inom metabolomik men även till forskare inom medicin, nutrition och hälsa som är nyfikna på att få veta mer om metabolomik och komma i kontakt med plattformar och forskare inom området. Registrering, program och övrig information finns […]

Läs mer

Välkommen till paneldiskussion om framtidens biobanker i Almedalen

Vilken biobanksinfrastruktur krävs för att mäta dagens och framtidens behov? Vilket behov finns gällande lagstiftning som möjliggör forskning och utveckling samtidigt som skyddet för den personliga integriteten upprätthålls? Ett unikt nationellt samarbete mellan universitet, landsting och näringsliv har startat för att möjliggöra en samlad biobanksinfrastruktur. Samtidigt pågår en utredning för mer ändamålsenlig reglering av biobanker. […]

Läs mer

Nyhetsbrev nr 19 från Nationella Biobanksrådet

Med de senaste nyheterna inom biobanksområdet. Nationella Biobanksrådet önskar er alla en riktigt skön sommar!

Läs mer

Registerforskningskonferens den 3 oktober, Stockholm

Vetenskapsrådet, SCB, Socialstyrelsen, Riksarkivet, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen arrangerar Forskardagen 2017, en konferens för registerforskning. Intresseanmälan och mer information om konferensen finns här

Läs mer
1 2