SÖKSök

Biobank Sverige deltar vid EBW-konferensen

EBW står för Europe Biobank Week och är Europas största sammankomst på temat biobankning. Den organiseras i samarbete mellan den europeiska biobanksinfrastrukturen BBMRI-ERIC och olika intresseorganisationer.

I år äger konferensen rum mellan den 17 och 20 november och är för första gången helt digital. Detta har den positiva effekten att fler kommer kunna följa konferensen.

Inom Biobank Sveriges VR-finansierade forskningsinfrastruktur har man satsat på att möjliggöra ett brett nationellt deltagande – omkring 140 personer kommer medverka från hela landet, vilket är ett rekord med god marginal. Särskilt roligt är att alla sjukvårdsregioner kommer vara representerade, liksom fler nationella biobanksroller än någonsin tidigare.