SÖKSök

Arkiv: 2018

God Jul och Gott Nytt år önskar Biobank Sverige

Vi på Biobank Sverige vill tacka alla er som varit i kontakt med oss under året. Tack för alla frågor och synpunkter som kommit in och hjälper oss att blir bättre. Vi ser framemot att få välkomna både gamla och nya besökare nästa år. Till er alla – en riktigt God Jul och ett Gott […]

Läs mer

Biobank Sveriges Nyhetsbrev nr. 21

Här kan du läsa det senaste numret av Biobank Sverige Nyhetsbrev >>

Läs mer

Förändring i Biobankslagen januari 2019

Från den 1 januari 2019 sker en förändring i Lag (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. (biobankslagen). Förändringen sker med anledning av anpassning av svensk lagstiftning till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar och handlar om ett utökat undantag från lagens tillämpningsområde. Från 1 januari 2019 införs ett undantag för prov som tas för forskning, […]

Läs mer

Regionala etikprövningsnämnderna blir Etikprövningsmyndigheten

Den 1 januari ändras organisationen med de regionala etikprövningsnämnderna då Etikprövningsmyndigheten bildas. Etikprövningsmyndigheten (etikprovning.se) blir en nationell myndighet placerad i Uppsala. Samtliga etikansökningar kommer från och med årsskiftet skickas till den centrala myndigheten som sedan fördelar ut uppdragen till regionerna. Riktlinjen är att en etikansökan ska prövas i en annan region än där i studien […]

Läs mer

Vinnova beviljar anslag till nationell satsning på precisionsmedicin

Nu ska precisionsmedicin etableras inom hälso- och sjukvården på nationell nivå genom initiativet Genomic Medicine Sweden, GMS. Vinnova bidrar med 43,8 miljoner kronor till satsningen som totalt uppgår till 84,2 miljoner kronor. Bakom satsningen står landets medicinska fakulteter tillsammans med sju regioner och landsting. Satsningen innebär att fler patienter kan få rätt behandling i rätt […]

Läs mer

Regionalt Biobankscentrum Uppsala Örebro söker IT-samordnare

Referensnr AS1206/2018 Sista ansökan 5 dec 2018 Förvaltning Akademiska Sjukhuset Arbetsplats Regionalt cancercentrum Regionalt biobankscentrum (RBC) Uppsala-Örebro är ett av Sveriges sex regionala biobankscentrum (www.rbcuppsalaorebro.se). RBC är ett sjukvårdsregionalt kompetenscentrum för landstingens/regionernas biobanksorganisation, vårdgivare, forskare, läkemedelsföretag och allmänhet i frågor som berörs av biobankslagen. RBC samordnar även flera sjukvårdsregionala projekt för att förbättra möjligheterna att […]

Läs mer

Biträdande föreståndare för VR-infrastrukturen Biobank Sverige är utsedd

För att stärka upp strukturen och underlätta fördelningen av arbetsuppgifter inom VR-BIS har Anna Beskow utsetts som biträdande föreståndare för VR-BIS forskningsinfrastruktur. I rollen som biträdande föreståndare kommer hon ta en del av föreståndaransvaret – framför allt med arbete inom AU2 gällande områdena sjukvårdsintegrerad biobankning, IT och operativ provservice. ”Jag ser det som en rolig […]

Läs mer

Biobank Sverige öppnar helpdesk för biobanksetik och juridik

Den 29 oktober lanseras Biobank Sveriges ELSI Helpdesk. Supporttjänsten erbjuder rådgivning och information om etiska, legala och sociala frågor som kan uppstå när man samlar in, hanterar och forskar på humana prov. Forskning på prov och data väcker många etiska och juridiska frågor. Hur garanterar vi dataskydd när forskare delar prov och information? Hur ser […]

Läs mer

Välkommen till Nationell Biobankskonferens i Göteborg 2019

Nu är det dags igen för Nationell Biobankskonferens som arrangeras av Biobank Sverige. Under två dagar samlas runt 250 deltagare för att utbyta kunskap, bygga nätverk och diskutera biobanksfrågor. Årets tema är ”Biobank Sverige – från idé till verklighet”. Konferensen tar upp den nya nationella forskningsinfrastrukturen Biobank Sverige, lyfter digitalisering och de senaste innovationerna inom […]

Läs mer

En ny etikprövningsmyndighet ska bildas

Förslag om att bilda en ny central myndighet för etikprövning av forskning som avser människor överlämnades i en proposition i november 2017. Propositionen, med förslag av ändringar i etikprövningslagen (2003:460), syftar till att göra tillämpningen av regelverket mer effektivt och enhetligt. Därav ges förslaget att avveckla Sveriges sex regionala etikprövningsnämnder för att istället ersätta dem […]

Läs mer
1 2 3