SÖKSök

Arkiv: 2018

God Jul och Gott Nytt år önskar Biobank Sverige

Vi på Biobank Sverige vill tacka alla er som varit i kontakt med oss under året. Tack för alla frågor och synpunkter som kommit in och hjälper oss att blir bättre. Vi ser framemot att få välkomna både gamla och nya besökare nästa år. Till er alla – en riktigt God Jul och ett Gott […]

Läs mer

Biobank Sveriges Nyhetsbrev nr. 21

Här kan du läsa det senaste numret av Biobank Sverige Nyhetsbrev >>

Läs mer

Förändring i Biobankslagen januari 2019

Från den 1 januari 2019 sker en förändring i Lag (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. (biobankslagen). Förändringen sker med anledning av anpassning av svensk lagstiftning till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar och handlar om ett utökat undantag från lagens tillämpningsområde. Från 1 januari 2019 införs ett undantag för prov som tas för forskning, […]

Läs mer

Regionala etikprövningsnämnderna blir Etikprövningsmyndigheten

Den 1 januari ändras organisationen med de regionala etikprövningsnämnderna då Etikprövningsmyndigheten bildas. Etikprövningsmyndigheten (etikprovning.se) blir en nationell myndighet placerad i Uppsala. Samtliga etikansökningar kommer från och med årsskiftet skickas till den centrala myndigheten som sedan fördelar ut uppdragen till regionerna. Riktlinjen är att en etikansökan ska prövas i en annan region än där i studien […]

Läs mer

Vinnova beviljar anslag till nationell satsning på precisionsmedicin

Nu ska precisionsmedicin etableras inom hälso- och sjukvården på nationell nivå genom initiativet Genomic Medicine Sweden, GMS. Vinnova bidrar med 43,8 miljoner kronor till satsningen som totalt uppgår till 84,2 miljoner kronor. Bakom satsningen står landets medicinska fakulteter tillsammans med sju regioner och landsting. Satsningen innebär att fler patienter kan få rätt behandling i rätt […]

Läs mer

Regionalt Biobankscentrum Uppsala Örebro söker IT-samordnare

Referensnr AS1206/2018 Sista ansökan 5 dec 2018 Förvaltning Akademiska Sjukhuset Arbetsplats Regionalt cancercentrum Regionalt biobankscentrum (RBC) Uppsala-Örebro är ett av Sveriges sex regionala biobankscentrum (www.rbcuppsalaorebro.se). RBC är ett sjukvårdsregionalt kompetenscentrum för landstingens/regionernas biobanksorganisation, vårdgivare, forskare, läkemedelsföretag och allmänhet i frågor som berörs av biobankslagen. RBC samordnar även flera sjukvårdsregionala projekt för att förbättra möjligheterna att […]

Läs mer

Biträdande föreståndare för VR-infrastrukturen Biobank Sverige är utsedd

För att stärka upp strukturen och underlätta fördelningen av arbetsuppgifter inom VR-BIS har Anna Beskow utsetts som biträdande föreståndare för VR-BIS forskningsinfrastruktur. I rollen som biträdande föreståndare kommer hon ta en del av föreståndaransvaret – framför allt med arbete inom AU2 gällande områdena sjukvårdsintegrerad biobankning, IT och operativ provservice. ”Jag ser det som en rolig […]

Läs mer

Biobank Sverige öppnar helpdesk för biobanksetik och juridik

Den 29 oktober lanseras Biobank Sveriges ELSI Helpdesk. Supporttjänsten erbjuder rådgivning och information om etiska, legala och sociala frågor som kan uppstå när man samlar in, hanterar och forskar på humana prov. Forskning på prov och data väcker många etiska och juridiska frågor. Hur garanterar vi dataskydd när forskare delar prov och information? Hur ser […]

Läs mer

Välkommen till Nationell Biobankskonferens i Göteborg 2019

Nu är det dags igen för Nationell Biobankskonferens som arrangeras av Biobank Sverige. Under två dagar samlas runt 250 deltagare för att utbyta kunskap, bygga nätverk och diskutera biobanksfrågor. Årets tema är ”Biobank Sverige – från idé till verklighet”. Konferensen tar upp den nya nationella forskningsinfrastrukturen Biobank Sverige, lyfter digitalisering och de senaste innovationerna inom […]

Läs mer

En ny etikprövningsmyndighet ska bildas

Förslag om att bilda en ny central myndighet för etikprövning av forskning som avser människor överlämnades i en proposition i november 2017. Propositionen, med förslag av ändringar i etikprövningslagen (2003:460), syftar till att göra tillämpningen av regelverket mer effektivt och enhetligt. Därav ges förslaget att avveckla Sveriges sex regionala etikprövningsnämnder för att istället ersätta dem […]

Läs mer

Utökat uppdrag till Datainspektionen

Datainspektionen blir tillsynsmyndighet för den svenska tillämningen av GDPR. Med anledning av detta och för att ytterligare förstärka skyddet för enskildas personliga integritet och möjliggöra för tjänster som ökar medborgarnas livskvalitet har regeringen utökat Datainspektionens uppdrag gällande integritetsfrågor. Myndigheten får fler uppgifter och fler befogenheter, t.ex. ta emot och hantera rapporter om personuppgiftsincidenter enligt GDPR […]

Läs mer

EU:s dataskyddsförordning (2016/679)

EU:s dataskyddsförordning (i dagligt tal kallat GDPR) började tillämpas i Sverige den 25 maj 2018 och ersätter därmed den befintliga personuppgiftslagen (PUL). GDPR reglerar all behandling av personuppgifter som sker i en personuppgiftsansvarigs verksamhet. GDPR stärker dataskyddet och integriteten genom att sätta mer fokus på ansvar och säkerhet. De som behandlar personuppgifter kommer nu både […]

Läs mer
General Data Protection Regulation (GDPR)

Genetisk risk: Ska forskare berätta?

Ska genetikforskare informera forskningsdeltagare om de upptäcker sjukdomsrisker hos deltagarna? Ja, skulle många säga, om informationen är till nytta för deltagarna. Men hur vet vi om komplex genetisk information är relevant för enskilda människor? Enligt Jennifer Viberg Johansson, aktuell med en ny avhandling i forsknings- och bioetik, behöver både etiker och genetiker förhålla sig till […]

Läs mer

Sannolikhet hjälper inte forskningsdeltagare förstå genetisk risk

Numeriskt angiven sannolikhet att utveckla sjukdom hjälper inte alltid forskningsdeltagare att förstå risk. Istället verkar människor förstå genetisk risk som ett binärt koncept: antingen har du risk att utveckla sjukdom, eller inte. Enligt en artikel i Patient Education and Counselling betyder det här inte nödvändigtvis att forskningsdeltagare vare sig missförstår eller har ett irrationellt sätt […]

Läs mer

Överföring av personuppgifter mellan EU och länder i Afrika

Trots att den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) ger utrymme för att dela data mellan EU och tredje land är det svår att hitta sätt som fungerar för att föra personuppgifter mellan EUs medlemsstater och Afrikanska länder. De vägar som är öppna bygger på tillämpning av EU-regler som innebär att möjligheterna till översyn är begränsade. I sin […]

Läs mer

Biobank Sverige tillsätter Provservicekoordinatorer

I takt med att sjukvårdsintegrerad biobankning implementeras inom allt fler landsting/regioner ökar efterfrågan på att nyttja denna infrastruktur för nationella insamlingar av biobanksprov för forskning. För att underlätta för forskare/prövare samt involverade biobanker har en nationell rutin för samordning vid uppstart av nationella insamlingar inrättats. Arbetet inleds med att forskaren/prövaren som vill starta en nationell […]

Läs mer

Rekommendationer för tillverkning av Tissue Micro Array (TMA)

Svensk Förening för Patologi har tagit fram rekommendationer avseende tillverkning av Tissue Micro Array (TMA) för forskning. Rekommendationerna finns tillgänglig på Svensk Förening för Patologi’s webbplats (www.svfp.se) eller kan laddas ner HÄR >>

Läs mer

Nya roller för att stärka Biobank Sverige

Biobank Sverige utökar sin satsning och tillsätter en nationell IT – och verksamhetsgrupp som ett steg mot genomförandet av en nationell IT-strategi för biobankning. Nationell projektledaren för gruppen, bestående av företrädare från både hälso –  och sjukvården och universitet, blir Christian Bruzelius, systemutvecklare vid Uppsala Biobank. Biobank Sverige har även utsett  Elisabeth Norén (Region Jönköpings […]

Läs mer

Biobanker, etik & juridik – ny helpdesk hösten 2018

Centrum för forsknings- och bioetik (CRB) ansvarar för den ELSI-helpdesk som Biobank Sverige lanserar under hösten 2018. Du som arbetar med biobanksforskning kommer att kunna skicka in dina frågor och få svar från etiker och jurister. Forskning på mänskliga vävnadsprover för med sig ett antal etiska och juridiska aspekter. Helpdesken kommer att ge råd till […]

Läs mer

Nyhetsbrev nr 20 från Biobank Sverige

De senaste nyheterna från Biobank Sverige (f.d. Nationella biobanksrådet och BBMRI.se) med information av betydelse för hantering av biobanksprov i din verksamhet. Är du ännu inte prenumerant, men intresserad av att få vårt nyhetsbrev? Skicka en förfrågan till info@biobanksverige.se och ange din e-mailadress.    

Läs mer
1 2