SÖKSök

Arkiv: 2019

Läs Biobank Sveriges senaste nyhetsbrev

Nu finns Biobank Sveriges nyhetsbrev nr. 23 ute! Biobank Sverige önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År! Biobank Sveriges nyhetsbrev utkommer 2 ggr/år. Vill du anmäla dig till vårt nyhetsbrev? Kontakta oss på Biobank Sverige

Läs mer

Goda exempel på biobanksforskning

Sverige har länge varit en framstående nation avseende biobanks – och registerforskning. För att lyfta det forskningsarbete som görs har vi skapat en ny sida på biobanksverige.se där vi börjat samla artiklar och nyheter om forskning på biobanksprov. Sidan hittar du HÄR>> Vill du vara med och bidra? Vill du lämna tips om artiklar som […]

Läs mer

SKL blir SKR

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ändrar från och med idag sitt namn till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Läs mer om namnbytet HÄR >>

Läs mer

Nya avtalsmallar för Material Transfer Agreement (MTA)

Biobank Sverige har tagit fram nya avtalsmallar för Material Transfer Agreement (MTA) då humana prov ska skickas för analys inom Sverige eller utomlands. Avtalen reglerar hur mottagaren får hantera prov samt hur prov ska hanteras när de inte längre behövs för det ändamål för vilket de skickades. Tre nya standardavtal (som ska biläggas biobanksansökan L1) […]

Läs mer

Möjlighet att tycka till om breda samtycken

Komittén för teknologisk innovation och etik (KOMET), har tagit fram en rapport med underlag om breda samtycken som det finns möjlighet att lämna synpunkter på. Mer information om rapporten och hur man kan lämna in synpunkter finns HÄR >>

Läs mer

Kan avidentifierade prov användas för metodutveckling?

Biobank Sverige har noterat att frågan gällande möjligheten att kunna använda avidentifierade/anonymiserade prov för metodutveckling och/eller valideringsstudier kan uppkomma dels gällande prov som analyseras och där ”provrester” kan förekomma och dels gällande vävnad som normalt kastas direkt efter operation (dvs aldrig passerar biobank). För att klargöra skillnaden beträffande möjligheten att använda olika typer av provrester […]

Läs mer

Etikprövningsmyndigheten inför nytt ärendehanteringssystem

Etikprövningsmyndigheten anger i ett pressmeddelande att de kommer lämna det ärendehanteringssystem som utvecklats i Prisma för etikprövningar. Anledningen är att det inte ger det stöd som var avsikten. Nu upphandlas istället ett nytt system och ambitionen är att det nya ska finnas på plats under 2020. Tills dess kommer myndigheten använda en övergångslösning för att […]

Läs mer

Karolinska publicerar film om PKU laboratoriet

PKU-prov tas på alla barn som föds i Sverige. Men vad händer sedan med proven? Karolinska har gjort en film där du kan följa med till PKU-laboratoriet och vara med när en ny analys på en ovanlig sjukdom görs.

Läs mer

”Regeringen måste genast lagstifta om ny biobankslag”

Biobankslagen, som styr hur de 150 miljoner prover från patienter som i dag förvaras i de svenska biobankerna får användas, är föråldrad. På regeringens bord ligger sedan länge ett färdigutrett förslag till en modern lagstiftning som ger ett tydligare integritetsskydd och som öppnar för viktig forskning. Nu måste regeringen sätta fart på lagstiftningsarbetet, skriver företrädare […]

Läs mer

Anmälan till Registerforskning 2019 är öppen!

Biobank Sverige är en av arrangörerna vid årets Registerforskningskonferens. Bland annat kommer projektledarna Therese Fagerqvist och Christian Bruzelius talar om ”Ett friskare Sverige genom bättre förutsättningar för forskning på biobanker och hälsodata” Till anmälan >>

Läs mer
1 2 3 4