Sök
Basic information in english
x
Sök
English
Nationella Biobanksrådet

Arkiv 2019

Publicerat 2019-09-17

Kan avidentifierade prov användas för metodutveckling?

Biobank Sverige har noterat att frågan gällande möjligheten att kunna använda avidentifierade/anonymiserade prov för metodutveckling och/eller valideringsstudier kan uppkomma dels gällande prov som analyseras och… » Läs mer

Publicerat 2019-08-29

Etikprövningsmyndigheten inför nytt ärendehanteringssystem

Etikprövningsmyndigheten anger i ett pressmeddelande att de kommer lämna det ärendehanteringssystem som utvecklats i Prisma för etikprövningar. Anledningen är att det inte ger det stöd… » Läs mer

Publicerat 2019-08-27

Karolinska publicerar film om PKU laboratoriet

PKU-prov tas på alla barn som föds i Sverige. Men vad händer sedan med proven? Karolinska har gjort en film där du kan följa med… » Läs mer

Publicerat 2019-08-05

“Regeringen måste genast lagstifta om ny biobankslag”

Biobankslagen, som styr hur de 150 miljoner prover från patienter som i dag förvaras i de svenska biobankerna får användas, är föråldrad. På regeringens bord… » Läs mer

Publicerat 2019-07-05

Anmälan till Registerforskning 2019 är öppen!

Biobank Sverige är en av arrangörerna vid årets Registerforskningskonferens. Bland annat kommer projektledarna Therese Fagerqvist och Christian Bruzelius talar om ”Ett friskare Sverige genom bättre… » Läs mer

Publicerat 2019-07-05

BBMRI-ERIC webinar om MTA

Material- och dataöverföringsavtal (MTA/DTA) är viktiga avtalsdokument för att kunna överföra prov eller data i forskningsprojekt. Men när är en MTA / DTA verkligen nödvändig… » Läs mer

Publicerat 2019-07-04

Biobank Sverige deltar i Almedalen

Är de stora satsningarna som görs inom Biobank Sverige, Genomics Medicine Sweden, Kvalitetsregisterorganisationerna och genom det Vinnovafinansierade projektet ”Ett friskare Sverige genom bättre förutsättningar för… » Läs mer

Publicerat 2019-07-02

PKU screening för nyfödda utökas

Socialstyrelsen har beslutat att hälso- och sjukvården även bör erbjuda screening för svår kombinerad immunbrist (SCID). SCID är en allvarlig ärftlig sjukdom där immunsystemet fungerar… » Läs mer

Publicerat 2019-06-27

Första mötet för Patientrådet

Pressmeddelande från Socialdepartementet: Fredag den 28 juni sammanträder det nyinrättade Patientrådet för första gången. Rådet, som leds av socialminister Lena Hallengren, ska utgöra en mötesplats… » Läs mer

Publicerat 2019-06-27

Chefsjurister kräver modern lagstiftning om patientdata

Det krävs förändringar av lagstiftningen för att digitaliseringens möjligheter ska komma till maximal nytta inom hälso- och sjukvården. I en artikel i Digital Hälsa begär… » Läs mer

1 2 3

Välj år

Sök i arkivet