SÖKSök

Personalen en viktig framgångsfaktor

För analyslaboratoriet på universitetssjukhuset i Örebro har coronapandemin inneburit en enorm utmaning, precis som för alla andra analyslaboratorier och många andra delar av vårdkedjan. Personalen får jobba hårt, det är osäkert om de får leveranser de beställt, och prioriteringar måste göras om. Förutom kraven som själva analysverksamheten ställer så finns det ett stort intresse av att samla prover till landets biobanker.

På alla sjukhuslaboratorier pågår nu en febril analysverksamhet. Antalet prover som ska testas för pågående covid-infektion eller för antikroppar är enormt, vilket gjort att laboratorierna fått lägga om och utöka sin verksamhet i rekordfart. Det har satt en oerhörd press på den ordinarie analyspersonalen, och även gjort att laboratorierna fått ta in personal från många andra verksamheter.

Martin Sundqvist foto: Privat

Martin Sundqvist är överläkare och medicinskt ledningsansvarig läkare för Klinisk mikrobiologi vid laboratoriemedicinska kliniken, universitetssjukhuset i Örebro.

– Just nu har jag fullt fokus på allt som rör testning och analys kring covid-19. Väldigt mycket av min och personalens arbetstid sedan i februari har gått till att sätta upp och utvärdera analysmetoder, och sedan att skala upp testverksamheten.

Aldrig tidigare testat på detta sätt

Att ta och att analysera prover var även innan pandemin en central del i sjukhusens verksamhet.

– Det är givetvis jätteviktigt att ställa diagnos på patienterna. Det är det vi finns till för.

Men i och med covid-19 har provtagningen antagit andra dimensioner än tidigare.

Vi testar ju nu också en hel del personal och personer ur allmänheten som har lindriga symptom, för att se om de kan återgå till arbetet. Det är något helt nytt ur ett diagnostiskt perspektiv. Sånt har vi inte gjort tidigare, och det ställer andra krav än den vanliga kliniska testningen.

En svårighet som hängt med sedan pandemin kom är en följd av att den är unik i modern medicinsk historia.

– Det har hela tiden varit svårt att få en långsiktig bild av hur målet för testningen ser ut. Vi har aldrig tidigare gjort den här typen av tester på så många, och under en pågående pandemi dessutom, där alla är rädda för att bli smittade.

Svårt få tag på förbrukningsmaterial

Brist och snäva marginaler är något som präglat verksamheten ända sedan pandemin blev en del av verkligheten för vården. Det gäller både material och människor.

– Vi har märkt att det allt eftersom blivit svårare att få tag på förbrukningsmaterial som reagens och pipettspetsar. Det har bland annat lett till att vi har mycket mindre lager än vi brukar, vilket gör att det blivit betydligt svårare att beräkna och planera verksamheten.

Analyspersonalen jobbar i skift

Även personalresurserna har fått tänjas på.

– Det har blivit väldigt mycket förändringar i arbetsschemat. Våra biomedicinska analytiker och molekylärbiologer jobbar nu skift, så vi kan hålla igång alla dagar i veckan, 07–22. Vi kör även akut diagnostik 24/7 under hela året, något vi i vanliga fall bara gör på vintern under influensasäsongen.

Det har gjort det nödvändigt för laboratoriet att på alla tillgängliga sätt öka personalstyrkan, och bland annat dra ner på forskningen och ta in personal från andra verksamheter. En konsekvens av det är att laboratoriepersonalen parallellt med allt analysarbete även behövt lära upp ny personal.

Väldigt stort intresse att biobanka prover

Eftersom det sjukhus Martin Sundqvist arbetar vid är ett universitetssjukhus förs det ständigt diskussioner om att spara prover på olika sätt.  I första hand sparas prov som är positiva för covid-19 och som ska användas för vård och behandling, men det sparas även prov för forskning.

Forskare vill att vi ska biobanka både positiva och negativa prover. Så vi på vårt labb sparar alla positiva prover. Vi sparar även ett urval av de negativa proverna.

Prover sparas både för vård och behandling och inom ramen för en del forskningsstudier.

Att vi inte sparar alla negativa prover är av utrymmesskäl och att det inte finns tid att hantera alla de proverna. Att spara negativa prover är egentligen lika värdefullt som att spara positiva ur patientens perspektiv. Men som det är nu finns det inte möjligheter att spara alla de proverna.

Om prover ska användas för forskning så är det också väldigt viktigt att samla in information om patienterna som provet kommer ifrån. Dessa data är avgörande för hur värdefull en provsamling blir.

Oerhört lojal och engagerad personal

Martin Sundqvist vill verkligen hylla hela personalen för den insats som alla har gjort och gör.

Engagemanget, lojaliteten och uthålligheten hos medarbetarna under dessa svåra förhållanden har varit imponerande, liksom samarbetsviljan mellan enheterna. Våra biomedicinska analytiker och molekylärbiologer gör ett extraordinärt jobb.

Det gäller även personal i andra delar av vården.

– Det gäller undersköterskor från ögonkliniken som nu jobbar på intensivvårdsavdelningen. Personal som aldrig jobbat med PCR-analyser har hoppat in och jobbat kvällar och mornar och gjort analyser. Det är många som har ställt upp och jobbat på helt nya premisser. Man måste bli imponerad.