SÖKSök

Han vill lösa narkolepsins gåta

Autoimmuna sjukdomar är ett stort problem. De drabbar många i form av exempelvis typ 1-diabetes, glutenintolerans (celiaki), ledgångsreumatism och multipel skleros (MS). Kanske är även narkolepsi en sådan sjukdom. Det finns stora hål i kunskaperna om autoimmunitet, både om vilka sjukdomar som är autoimmuna och om vad som faktiskt händer i kroppen, hål som forskarna försöker fylla i.

Alexander Lind är biomedicinare och forskar huvudsakligen på autoimmuna sjukdomar vid Lunds universitet. Forskargruppen han är med i fokuserar mest på typ 1-diabetes och celiaki, men han forskar även på den ovanliga sjukdomen narkolepsi. Personer med narkolepsi kan okontrollerat somna när som helst, de sover ofta dåligt och kan ha ett antal andra symptom.

Den direkta orsaken till sjukdomen är att en liten grupp celler i hjärnans hypotalamus blivit förstörda. Forskarna vet inte varför. Mer och mer pekar på att även narkolepsi är en autoimmun sjukdom där immunförsvaret angriper kroppens egna vävnader. Vad det är som triggar immunförsvaret att göra det vet man inte. Det försöker Alexander Lind och hans kollegor vid Lunds universitet ta reda på.

Angriper de egna cellerna

En nyckelhändelse för narkolepsiforskningen var svininfluensapandemin  2009 och den omfattande vaccinationskampanjen med vaccinet Pandemrix. Antalet personer som diagnosticerades med narkolepsi ökade dramatiskt – tre av fyra diagnosticerade sedan 2009 har fått vaccinet. Alexander Lind kunde i sin avhandling 2019 bekräfta sambandet mellan vaccinet och sjukdomen.

– Nu vill vi förklara vad som händer i kroppen. Varför orsakade vaccinet narkolepsi? Denna typ av reaktioner efter vaccin är ytterst ovanlig. Just detta vaccin var speciellt framtaget i samband med pandemin och skiljer sig från de årliga säsongsinfluensavaccinen.

Vanligtvis är det virus eller bakterier som orsakar autoimmuna sjukdomar, men det kan ibland också vara andra faktorer i miljön. Sannolikt finns det vissa molekyler i vaccinet som liknar molekyler hos de angripna cellerna. När immunförsvaret aktiveras av vaccinet ger det sig också på de egna cellerna.

Det första målet för Alexander Lind och hans kollegor är att visa att narkolepsi är en autoimmun sjukdom. Det är ett steg på vägen till bättre diagnostik och på sikt till att bota narkolepsi eller hindra att människor får sjukdomen.


 ”Vi har i stort sett bekräftat att det är samma sjukdom.”

Nu ska Alexander Lind och hans kollegor leta prov från individer som insjuknat i narkolepsi efter att ha blivit vaccinerade med Pandemrix. Proven kan vara lämnade både före och i samband med att individerna blivit diagnosticerade.

– Många av dessa personer har haft influensa sedan dess, så när vi tittar på prov de lämnar idag kan vi inte veta vad som tillkommit efter de fick Pandemrix. Ska vi kunna förhindra sjukdomen måste vi veta vad som förändras när en person blir sjuk. Därför måste vi titta på prov tagna innan de blev sjuka och då är biobankerna en väldigt värdefull resurs.

Det har funnits en teori om att den narkolepsi som orsakades av Pandemrix är en annan sjukdomsvariant än den som är känd sen tidigare.

– Vi har nu tittat på en väldigt speciell gen och identifierat samma gen hos personer som fick sin diagnos innan de fick Pandemrix och de som fått diagnosen efter detta. Så vi har i stort sett bekräftat att det är samma sjukdom.

De har även resultat som stärker teorin att narkolepsi faktiskt är en autoimmun sjukdom.

En nationell strategi för insamling av prov skulle underlätta forskningen

Nu arbetar Alexander Lind och hans kollegor med att kontakta alla regioner och be om att få prov från deras biobanker.

– Vi hoppas hitta några prov här och några prov där, men det finns inte så mycket prov från den tiden. Det vore väldigt bra om det fanns en nationellt framtagen strategi för hur prov ska samlas in under pandemier. När något händer, som den här nationella svininfluensapandemin, då ska alla samla och biobanka prover. Det skulle underlätta för forskningen att komma till resultat.

Information: Intervjun med Alexander Lind genomfördes i november 2019 innan den pågående Corona/covid-19 pandemin