SÖKSök

Ny satsning på biobank med fokus på folksjukdomar

Diabetes, Parkinson, Alzheimer och hjärt-kärlsjukdomar hör till våra allra vanligaste folksjukdomar. En ny biobank – den största i sitt slag ­– med stamceller från både friska individer och patienter ska bidra till ökad förståelse för hur dessa sjukdomar uppkommer.

Satsningen är ett samarbete mellan Diabetescentrum och Stamcellscentrum vid Lunds universitet. Biobanken kommer att bestå av 100 stamcellslinjer som forskare från hela världen kan ansöka om att ta del av. En biobank av denna omfattning finns inte någon annanstans utan blir den första av sitt slag.

HELA NYHETSINLÄGGET KAN LÄSAS PÅ DIABETESPORTALEN VID LUNDS UNIVERSITET >>