SÖKSök

Visualisering av en droppe från Biobank Sveriges logotyp

Projektrapport: Underlag för prissättning av tjänster för forskning utförda inom patologi/cytologi

Syftet med projektet var att underlätta för alla patologi/cytologi verksamheter gällande kostnadstäckning för det arbete som utförs inom ramen för olika forskningsprojekt samt att underlätta för forskare att kunna beräkna vilka kostnader de bör ta hänsyn till när de planerar och söker finansiering för sitt projekt.

Ladda ned