SÖKSök

Biobank Sveriges strategiska plan publicerad

Strategin innehåller bland annat Biobank Sveriges vision, övergripande mål samt vilken nytta Biobank Sverige stävar efter att ge.

För att uppnå uppsatta mål är tanken att den Strategiska planen ska användas som ett stöd i planering av den konkreta verksamheten som sker inom ramen för Biobank Sverige.

Strategiska planen finns publicerad på sidan Om Biobank Sverige eller kan laddas ner HÄR >>