SÖKSök

Biobanker är en förutsättning för biologisk forskning

Det är tack vare prov från biobanker som Tove Fall kan undersöka vad som förändras när en person går från att vara frisk till att få diabetes eller hjärt- och kärlsjukdom. Biobanker ger forskarna nya verktyg för att få fram information om hur sjukdomar kan förebyggas och behandlas.

– När vi tar prov på en sjuk person är det svårt att veta om det vi ser har orsakat sjukdomen eller är en följd av sjukdomen. Biobanken fungerar som en tidsmaskin. Vi kan titta på prov som är tagna upp till 20 år tillbaka från samma person och se vad som skiljer från prov som andra personer donerat.

Tove Fall är professor i molekylär epidemiologi vid Uppsala universitet och leder forskningsprojekt om varför vissa människor får diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar och andra inte. Hennes drivkraft är att förstå hur sjukdomarna uppstår och hon hoppas hitta både bättre behandlingar och metoder för att förebygga sjukdomarna.

Viktigt förstå små variationer

För att förstå mekanismerna bakom diabetes undersöker och kartlägger Tove Fall och hennes forskarkollegor effekter av proteiner, nedbrytningsprodukter och genvarianter i blodprov.

– Hur känslig man är för insulin påverkar radikalt nivåerna av många ämnen i blodet. Det är viktigt att förstå hur och varför dessa ämnen varierar för att förstå varför en person börjar bli okänslig för insulin och vilka effekter detta har på hälsan.

Börjar en person bli okänslig för insulin ökar även risken för andra sjukdomar. Det är därför betydelsefullt att fånga upp vad som händer i kroppen när en person börjar bli insulinresistent.

Tarmfloran kan vara en nyckel

En viktig del i Tove Falls forskning är att undersöka om en persons tarmflora påverkar risken att få diabetes eller hjärt- och kärlsjukdomar. Forskarna undersöker därför vilka bakterier som fanns i personens tarmflora och jämför sedan med graden av åderförkalkning. Då använder Tove Fall avföringsprover från den världsunika SCAPIS-studien.

Det är även därifrån hon inhämtar blodprov till diabetesprojektet.

– Vi har identifierat en intressant koppling mellan nivåer av gallsyror i blodet och utveckling av diabetes, en koppling som vi ska gå vidare med. Troligen har tarmfloran en inverkan på denna koppling.

Målet är att förebygga och skydda

När Tove Fall och hennes kollegor hittar ämnen i blodet eller mikroorganismer i tarmfloran som kan påverka sjukdomens förlopp, samarbetar de med andra forskare som arbetar med att förstå sjukdomsmekanismerna för att på sikt ta fram läkemedel.

– Vi har publicerat en hel del i vetenskapliga tidskrifter, men det är en lång process innan det blir något som en läkare kan använda i en behandling. Vi försöker identifiera intressanta molekyler som andra forskare kan arbeta vidare med tillsammans med oss.

Biobanker är en förutsättning för biologisk forskning

För att få tillgång till prov för sin forskning har Tove Fall fått hjälp av Uppsala Biobank och Regionalt biobankscentrum i Lund (RBC Syd). Hon tycker både biobanker och Regionala biobankscentrum gör ett imponerande jobb med logistiken kring prov.

– Om inte all den här infrastrukturen fanns skulle jag i princip vara på ruta ett. Det skulle inte gå att göra det vi gör utan biobankerna. Biobanker är värdefulla för i stort sett all biologisk forskning och ger oss forskare helt nya möjligheter. Det är jättehäftigt att vara forskare idag.