SÖKSök

Lätt att göra rätt

Lätt att göra rätt (LAGR) är ett paraplyprojekt som syftar till att planera, genomföra och koordinera arbete inom Biobank Sverige som ska underlätta för forskning på biobanksprov. Ursprunget till projektet är strategiska satsningar föreslagna av representanter från universitet och näringsliv.

Projektet ska kartlägga och föreslå konkreta aktiviteter för delmål inom två fokusområden: Bättre förutsättningar för ansökningar och underlättande av ansökningsprocessen. Exempel på aktiviteter som kommer att genomföras inom projektet är att ta fram nya eller förbättra befintliga utbildningar och instruktioner samt olika aktiviteter för att synliggöra Biobank Sverige gentemot forskare och företag. I den andra delen kommer arbetet att fokusera på att utöka samarbetet mellan olika verksamheter inom Biobank Sverige och harmonisera arbetssätt och bedömningar där det är möjligt.

Hittills har ett inventerings- och planeringsarbete genomförts, primärt genom workshops med en arbetsgrupp bestående av representanter från olika verksamheter och verksamhetsområden i det svenska biobankslandskapet. Aktiviteterna har sedan viktats utifrån bedömningskriterier om effekt och genomförbarhet och prioriterats, för att nu genomföras i enlighet med prioriteringsordningen.
Om du har förslag på aktiviteter eller vill komma i kontakt med projektet är du välkommen att kontakta oss: info@biobanksverige.se