SÖKSök

Visualisering av en droppe från Biobank Sveriges logotyp

Hur kan användningen av befintliga vårdprovsamlingar i etikprövad medicinsk forskning underlättas?

Projektets primära syfte var att undersöka om värdet av prov insamlade för ändamålen vård och behandling kan utökas genom att skapa förutsättningar som underlättar användning av dessa inom etikprövad medicinsk forskning i syfte att förbättra folkhälsan.

Ladda ned