SÖKSök

Visualisering av en droppe från Biobank Sveriges logotyp

Nationella riktlinjer för preanalytisk hantering av vätskebaserade prov för forskning

Dessa nationella riktlinjer riktar sig till professionen inom biobanker och inom laboratorieservice vars uppdrag är att stödja forskning som omfattar insamling och hantering av vätskebaserade prov i etikprövad forskning.

Ladda ned