SÖKSök

Ny jurist på Biobank Sverige och Genomic Medicine Sweden

Den 1 april i år började Sophia Pagil arbeta på Biobank Sverige och Genomic Medicine Sweden (GMS). Hon kommer ingå i dessa aktörers gemensamma nationella arbetsgrupper för att löpande utreda juridiska frågeställningar. Sophia kommer även bistå vid förfrågningar som inkommer till Biobank Sveriges juridiska Helpdesk (tidigare ELSI Helpdesk).

Sophia är 30 år, bor i Mölndal och kommer arbeta från Biobank Västs lokaler i Göteborg. Hon har nyligen avslutat sina studier; dels juristprogrammet vid Göteborgs Universitet, dels en master i innovation och entreprenörskap inom biomedicin vid Sahlgrenska Akademin. Under studiernas gång har hon även arbetat praktiskt med olika juridiska frågeställningar i nära kontakt med forskarvärlden.