E-biobanker

Här hittar du kontaktuppgifter till samtliga e-biobanker i Sverige.

Blekinge 839

Adress:
Region Blekinge
Laboratoriemedicin
371 85 Karlskrona

Kontakt:
Angelica Kjellssons
0455-73 49 32
angelica.kjellsson@regionblekinge.se

Dalarna 857

Adress:
Patologi och Cytologi Dalarna
Falu Lasarett
791 83 Falun

Kontakt:
Katarina Järlestedt
023-49 23 83
Katarina.jarlestedt@regiondalarna.se

Gotland 853

Adress:
Hälso- och sjukvårdsledningen
Region Gotland
S:t Göransgatan 3
621 84 Visby

Kontakt:
Gunilla Bryntesson
0498-26 84 36
gunilla.bryntesson@gotland.se

Gävleborg 814

Adress:
Carina Hammarfjäll
Region Gävleborg
Klinisk patologi och cytologi
Gävle Sjukhus
801 87 Gävle

Kontakt:
Carina Hammarfjäll
026-15 85 64
biobank@regiongavleborg.se

Halland 841

Adress:
Tomas Seidal
Klinisk patologi och cytologi Halland
Länssjukhuset Halmstad
Lasarettsvägen
301 85 Halmstad

Kontakt:
Tomas Seidal, Eleonora Bruhn
035-13 18 85, 035-14 78 15
tomas.seidal@regionhalland.se

Jämtland 782

Adress:
Agneta Lindberg
FOUU staben
Hus 10, plan 5
Östersunds sjukhus
831 83 Östersund

Kontakt:
Agneta Lindberg
063-14 75 98
agneta.lindberg@regionjh.se

Jönköping 767

Adress:
Klinisk patologi
Medicinsk diagnostik
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping

Kontakt:
Jeanette Karlsmo
010-24 25 933
jeanette.karlsmo@rjl.se

Kalmar 768

Adress:
Diagnostiskt centrum
Hus 17, plan 2
Länssjukhuset
391 85 Kalmar

Kontakt:
Cecilia Leitet
0480-448019
cecilia.leitet@regionkalmar.se

Kronoberg 838

Adress:
Sanda Beglerbegovic
Klinisk patologi och cytologi
Centrallasarettet
351 85 Växjö

Kontakt:
Sanda Beglerbegovic
sanda.beglerbegovic@kronoberg.se

Norrbotten 869

Adress:
Biobanken Region Norrbotten
Sunderby sjukhus, Laboratoriemedicin
971 80 Luleå

Kontakt:
Karin Jones
072-21 85 001
karin.jones@norrbotten.se

Region Skåne 803

Webbplats

Adress:
Regionalt Biobankscentrum
Södra sjukvårdsregionen
Scheeletorget 1
223 81 Lund

Kontakt:
Malin Ivarsson
046-275 29 84
rbcsyd@skane.se

Region Stockholm 772

Webbplats

Adress:
Karolinska Universitetssjukhuset
Stockholms medicinska biobank
Eugeniavägen 27, S3:04
171 76 Stockholm

Kontakt:
Emilia Nuorala
08-123 725 02
biobankscentrum@regionstockholm.se

Region Sörmland 761

Webbplats

Adress:
Biobank Sörmland
Centrum för klinisk forskning Region Sörmland
Sveavägen entré 9, Mälarsjukhuset
631 88 Eskilstuna

Kontakt:
Christina Gökstorp
073-073 33 96
biobank@regionsormland.se

Uppsala 779

Adress:
Uppsala Biobank
UCR, MTC-huset
Dag Hammarskjölds väg 14 B, 1tr
751 85 UPPSALA

Kontakt:
Anna Beskow, Malin Åsblom
018-611 39 32
ebiobank779@uppsalabiobank.uu.se

Värmland 794

Adress:
Centrum för klinisk forskning och utbildning
Älvgatan 49
Hus 73, plan 3
651 85 Karlstad

Kontakt:
Margareta Eriksson
010-839 11 96
margareta.m.eriksson@regionvarmland.se

Västerbotten 818

Adress:
Regionalt biobankscentrum
Norrlands Universitetssjukhus
901 85 Umeå

Kontakt:
Johanna Åkerlund
090-785 85 62
johanna.h.akerlund@regionvasterbotten.se

Västernorrland 826

Adress:
Laboratoriemedicin
Västernorrland
851 86 Sundsvall

Kontakt:
Anders Henriksson
060-18 14 86
anders.henriksson@rvn.se

Västmanland 748

Adress:
CIFU, Ingång 29
Västmanlands sjukhus
721 89 Västerås

Kontakt:
Annika Kärnsund
021-176559
biobank.samordnare@regionvastmanland.se

Västra Götaland 773

Webbplats

Adress:
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Biobank Väst
413 45 Göteborg

Kontakt:
Katarina Peltz
0761 11 71 57
rbcvast@vgregion.se

Örebro 763

Adress:
Örebro Biobank
Campus-USÖ, X-huset
Örebro Universitetssjukhuset
701 85 Örebro

Kontakt:
Mats G Karlsson, Maria Svensson
019-602 13 33
biobanksupplysningen@regionorebrolan.se

Östergötland 769

Adress:
Regionalt biobankscentrum
Sydöstra sjukvårdsregionen
Universitetssjukhuset i Linköping
581 85 Linköping

Kontakt:
Camilla Hildesjö
072-462 70 55
camilla.hildesjo@regionostergotland.se