E-biobanker

Här hittar du kontaktuppgifter till samtliga e-biobanker i Sverige.

Blekinge 839

Adress:

Region Blekinge
Laboratoriemedicin
371 85 Karlskrona

Kontakt:

Angelica Kjellssons

0455-73 49 32

angelica.kjellsson@regionblekinge.se

Dalarna 857

Adress:

Patologi och Cytologi Dalarna
Falu Lasarett
791 83 Falun

Kontakt:

Katarina Järlestedt

023-49 23 83

Katarina.jarlestedt@regiondalarna.se

Gotland 853

Adress:

Hälso- och sjukvårdsledningen
Region Gotland
S:t Göransgatan 3
621 84 Visby

Kontakt:

Gunilla Bryntesson

0498-26 84 36

gunilla.bryntesson@gotland.se

Gävleborg 814

Adress:

Carina Hammarfjäll
Region Gävleborg
Klinisk patologi och cytologi
Gävle Sjukhus
801 87 Gävle

Kontakt:

Carina Hammarfjäll

026-15 85 64

biobank@regiongavleborg.se

Halland 841

Adress:

Tomas Seidal
Klinisk patologi och cytologi Halland
Länssjukhuset Halmstad
Lasarettsvägen
301 85 Halmstad

Kontakt:

Tomas Seidal, Eleonora Bruhn

035-13 18 85, 035-14 78 15

tomas.seidal@regionhalland.se

Jämtland 782

Adress:

Agneta Lindberg
FOUU staben
Hus 10, plan 5
Östersunds sjukhus
831 83 Östersund

Kontakt:

Agneta Lindberg

063-14 75 98

agneta.lindberg@regionjh.se

Jönköping 767

Adress:

Klinisk patologi
Medicinsk diagnostik
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping

Kontakt:

Jeanette Karlsmo

010-24 25 933

jeanette.karlsmo@rjl.se

Kalmar 768

Adress:

Diagnostiskt centrum
Hus 17, plan 2
Länssjukhuset
391 85 Kalmar

Kontakt:

Lena Lundström

072-4627517

lena.lundstrom@regionkalmar.se

Kronoberg 838

Adress:

Marie Jadner
Vårdval
Nygatan 20
351 88 Växjö

Kontakt:

Marie Jadner

0470-58 75 13

marie.jadner@kronoberg.se

Norrbotten 869

Adress:

Biobanken Region Norrbotten
Sunderby sjukhus, Laboratoriemedicin
971 80 Luleå

Kontakt:

Karin Jones

072-21 85 001

karin.jones@norrbotten.se

Region Skåne 803

Webbplats

Adress:

Regionalt Biobankscentrum
Södra sjukvårdsregionen
Scheeletorget 1
223 81 Lund

Kontakt:

Malin Ivarsson

046-275 29 84

rbcsyd@skane.se

Region Stockholm 772

Webbplats

Adress:

Karolinska Universitetssjukhuset
Stockholms medicinska biobank
Eugeniavägen 43, M8:01
171 76 Stockholm

Kontakt:

Emilia Nuorala

08-517 725 02

biobankscentrum.karolinska@sll.se

Region Sörmland 761

Webbplats

Adress:

Laboratoriemedicin Sörmland
Kullbergska sjukhuset
641 22 Katrineholm

Kontakt:

Christina Gökstorp

073-073 33 96

biobank@regionsormland.se

Uppsala 779

Adress:

Uppsala Biobank
UCR, MTC-huset
Dag Hammarskjölds väg 14 B, 1tr
751 85 UPPSALA

Kontakt:

Anna Beskow, Malin Åsblom

018-611 39 32

ebiobank779@uppsalabiobank.uu.se

Värmland 794

Adress:

Centrum för klinisk forskning och utbildning
Älvgatan 49
Hus 73, plan 3
651 85 Karlstad

Kontakt:

Margareta Eriksson

010-839 11 96

margareta.m.eriksson@regionvarmland.se

Västerbotten 818

Adress:

Regionalt biobankscentrum
Norrlands Universitetssjukhus
901 85 Umeå

Kontakt:

Johanna Åkerlund

090-785 85 62

johanna.h.akerlund@regionvasterbotten.se

Västernorrland 826

Adress:

Laboratoriemedicin
Västernorrland
851 86 Sundsvall

Kontakt:

Anders Henriksson

060-18 14 86

anders.henriksson@rvn.se

Västmanland 748

Adress:

CIFU, Ingång 29
Västmanlands sjukhus
721 89 Västerås

Kontakt:

Annika Kärnsund

021-176559

biobank.samordnare@regionvastmanland.se

Västra Götaland 773

Webbplats

Adress:

Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Biobank Väst
413 45 Göteborg

Kontakt:

Katarina Peltz

0761 11 71 57

katarina.peltz@vgregion.se

Örebro 763

Adress:

Örebro Biobank
Campus-USÖ, X-huset
Örebro Universitetssjukhuset
701 85 Örebro

Kontakt:

Mats G Karlsson, Maria Svensson

019-602 13 33

biobanksupplysningen@regionorebrolan.se

Östergötland 769

Adress:

Regionalt biobankscentrum
Sydöstra sjukvårdsregionen
Universitetssjukhuset i Linköping
581 85 Linköping

Kontakt:

Gunilla Bergström

010 – 103 44 03

gunilla.bergstrom@regionostergotland.se