SÖKSök

Biträdande föreståndare för VR-infrastrukturen Biobank Sverige är utsedd

För att stärka upp strukturen och underlätta fördelningen av arbetsuppgifter inom VR-BIS har Anna Beskow utsetts som biträdande föreståndare för VR-BIS forskningsinfrastruktur.

I rollen som biträdande föreståndare kommer hon ta en del av föreståndaransvaret – framför allt med arbete inom AU2 gällande områdena sjukvårdsintegrerad biobankning, IT och operativ provservice.

Jag ser det som en rolig utmaning att arbeta för att finansieringen från Vetenskapsrådet blir det stöd vi behöver för att fortsätta utvecklas som en effektiv nationell infrastruktur som gemensamt arbetar för att stödja forskning. Det känns otroligt viktigt att alla noder är delaktiga i arbetet och att vi har gemensamma mål som vi arbetar mot när det gäller den operativa servicen”, säger Anna själv om utnämningen.

Tillsammans med ordförande för beredningsgruppen (Sonja Eaker Fält) kommer hon även arbeta för att lägga fram förslag på hur samarbetet mellan AU2 och övriga grupperingar såsom Beredningsgrupp, AU1 och IT-grupp kan struktureras.

Anna Beskow har lång erfarenhet från uppbyggnad och drift av operativ provservice som chef för Uppsala Biobank”, säger Tobias Sjöblom, föreståndare för VR-infrastrukturen Biobank Sverige. ”Anna har även drivit utvecklingen och införandet av sjukvårdsintegrerad biobankning (SIB) i sjukvårdsregionen. Hon kommer nu att stärka vår förmåga att leverera framgång till våra huvudmän och till forskarsamhället”.

Tobias kommer framförallt lägga fokus på arbete med krav på uppfyllande av befintligt och kommande anslag, avrapportera och arbeta mot styrgrupp, Vetenskapsrådet och Värduniversitetet. Han kommer vidare vara en länk mellan styrgrupp, beredningsgrupp, och ledningsgrupp (AU2) gällande VR-infrastrukturen Biobank Sverige samt representera Biobank Sverige i BBMRI-ERICs ledningsgrupp.