SÖKSök

Nya roller för att stärka Biobank Sverige

Biobank Sverige utökar sin satsning och tillsätter en nationell IT – och verksamhetsgrupp som ett steg mot genomförandet av en nationell IT-strategi för biobankning. Nationell projektledaren för gruppen, bestående av företrädare från både hälso –  och sjukvården och universitet, blir Christian Bruzelius, systemutvecklare vid Uppsala Biobank.

Biobank Sverige har även utsett  Elisabeth Norén (Region Jönköpings län) och Maria Liljander (Region Skåne) till nationella projektkoordinatorer för biobanksstrategi. Det övergripande målet med uppdraget är att synliggöra behov och arbeta fram konkreta förslag till hur tillgängligheten på befintliga vårdprov ska ökas för forskning. Arbetet kommer att genomföras tillsammans med berörda verksamheter och i nära samarbete med nationella IT – och verksamhetsgruppen.

Läs mer om de nya satsningarna i Biobank Sverige Nyhetsbrev >>