SÖKSök

Regionala etikprövningsnämnderna blir Etikprövningsmyndigheten

Den 1 januari ändras organisationen med de regionala etikprövningsnämnderna då Etikprövningsmyndigheten bildas.

Etikprövningsmyndigheten (etikprovning.se) blir en nationell myndighet placerad i Uppsala. Samtliga etikansökningar kommer från och med årsskiftet skickas till den centrala myndigheten som sedan fördelar ut uppdragen till regionerna. Riktlinjen är att en etikansökan ska prövas i en annan region än där i studien ingående huvudmän har sitt säte eller där forskningen bedrivs. Detta kommer innebära att multicenteransökan för biobank kan skickas till det RBC i den region där huvudansvarig forskare finns. Mer information om vilket RBC och var biobanksansökan enligt Multicenterprincipen ska skickas till hittar du HÄR >>