SÖKSök

Biobank Sverige tillsätter Provservicekoordinatorer

I takt med att sjukvårdsintegrerad biobankning implementeras inom allt fler landsting/regioner ökar efterfrågan på att nyttja denna infrastruktur för nationella insamlingar av biobanksprov för forskning. För att underlätta för forskare/prövare samt involverade biobanker har en nationell rutin för samordning vid uppstart av nationella insamlingar inrättats.

Arbetet inleds med att forskaren/prövaren som vill starta en nationell provinsamling kontaktar provservicekoordinatorn i den region där forskaren/prövaren är verksam. Provservicekoordinatorer finns lokaliserade vid universitetssjukhus/universitet och kommer vara kontaktpunkter i arbetet med att planera provinsamlingen.

Målet är att forskaren/prövaren inte ska behöva upprepa samma information och önskemål till alla medverkande biobanker utan mycket kan istället skötas via kontakt med lokal provservicekoordinator.

Med denna samordningsrutin vill biobankerna skapa en smidig process för nationella studier samt skapa en ingång för forskare som önskar starta insamling av forskningsprov på flera sjukhus i Sverige.

Mer om Sjukvårdsintegrerad biobankning (SIB) >>