SÖKSök

En ny etikprövningsmyndighet ska bildas

Förslag om att bilda en ny central myndighet för etikprövning av forskning som avser människor överlämnades i en proposition i november 2017.

Propositionen, med förslag av ändringar i etikprövningslagen (2003:460), syftar till att göra tillämpningen av regelverket mer effektivt och enhetligt. Därav ges förslaget att avveckla Sveriges sex regionala etikprövningsnämnder för att istället ersätta dem med en sammanhållen myndighet, som kommer heta  etikprövningsmyndigheten. Med huvudkontor i Uppsala, enligt kommittédirektivet om Inrättande av Etikprövningsmyndigheten, ska myndigheten vara indelad i verksamhetsregioner som inledningsvis ska vara placerade i följande sex orter:

Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Uppsala och Umeå

Johan Modin har nu utsetts till särskild utredare som har i uppgift att se till att verksamheten kan inledas som planerat den 1 januari 2019. Läs mer på regeringen.se/rattsligadokument

Malin Fält, handläggare RBC Uppsala Örebro