SÖKSök

Biobanker, etik & juridik – ny helpdesk hösten 2018

Centrum för forsknings- och bioetik (CRB) ansvarar för den ELSI-helpdesk som Biobank Sverige lanserar under hösten 2018. Du som arbetar med biobanksforskning kommer att kunna skicka in dina frågor och få svar från etiker och jurister.

Forskning på mänskliga vävnadsprover för med sig ett antal etiska och juridiska aspekter.
Helpdesken kommer att ge råd till forskare som har frågor om etik och juridik. Centrum för forsknings- och bioetik ingår i ett stort nätverk av personer med kompetens inom olika juridiska och etiska områden.

ELSI- helpdesk kommer att erbjuda:
• Råd om specifika etiska problem för forskare, till exempel hur svensk lagstiftning om dataskydd eller etisk granskning påverkar specifika projekt.
• Undersökningar av etiska och juridiska frågor i samband med biobank- och registerbaserad forskning. Resultaten publiceras i rapporter och fackgranskade (peer-reviewed) publikationer.
• Spridning av forskningsresultat inom bioetik och -lag till forskarvärlden genom Biobank Perspectives och Etikbloggen (på engelska: Ethics Blog).
• Utbildning om ELSI-frågor och forskningsetik.
• Deltagande i forskningsprojekt där vi kan ta ansvar för ELSI-arbetspaket och vara en del av ett integrerat tillvägagångssätt.
• Tillhandahålla förberedande material för att hjälpa universitet, forskningskonsortier och forskningsfinansiärer i sin dialog med myndigheter gällande remisser och policydokument.
• Utbyta information och diskussion med beslutsfattare och allmänheten, till exempel genom Etikbloggen (på engelska: Ethics Blog).

Vill du veta mer redan nu? Kontakta Camilla Östergren eller Mats G. Hansson vid Centrum för forsknings- och bioetik. Håll utkik på biobanksverige.se under hösten 2018 för att ställa dina frågor om biobanksforskning, etik och juridik.