SÖKSök

Biobank Sverige öppnar helpdesk för biobanksetik och juridik

Den 29 oktober lanseras Biobank Sveriges ELSI Helpdesk. Supporttjänsten erbjuder rådgivning och information om etiska, legala och sociala frågor som kan uppstå när man samlar in, hanterar och forskar på humana prov.

Forskning på prov och data väcker många etiska och juridiska frågor. Hur garanterar vi dataskydd när forskare delar prov och information? Hur ser vi till att skydda forskningsdeltagarnas integritet?

Från och med 29 oktober 2018 kan forskare, provsamlingsansvariga och personal inom biobanksområdet börja ställa sina etiska, legala och sociala frågor till Biobank Sveriges nya ELSI-helpdesk.

Helpdesken samordnas av Centrum för forsknings- och bioetik (CRB) vid Uppsala universitet. Tjänsten erbjuder anpassat stöd för specifika forskningsprojekt. På så vis hoppas CRB:s experter kunna bidra till biobanksforskning med stark integritet.

Vare sig det gäller bioetiska frågeställningar, GDPR eller informerat samtycke, tveka inte att kontakta vår ELSI Helpdesk!
Mer information om ELSI finns på biobanksverige.se/elsi/