SÖKSök

Vinnova beviljar anslag till nationell satsning på precisionsmedicin

Nu ska precisionsmedicin etableras inom hälso- och sjukvården på nationell nivå genom initiativet Genomic Medicine Sweden, GMS. Vinnova bidrar med 43,8 miljoner kronor till satsningen som totalt uppgår till 84,2 miljoner kronor. Bakom satsningen står landets medicinska fakulteter tillsammans med sju regioner och landsting.

Satsningen innebär att fler patienter kan få rätt behandling i rätt tid och öka möjligheterna till mer precisa diagnoser och skräddarsydd behandling. GMS är ett samverkansprojekt mellan sju universitetslandsting/regioner och universitet med medicinska fakulteter. Som koordinerande region kommer Skåne att spela en viktig roll i att samordna satsningen tillsammans med projektets ledningsgrupp och de sju regionala noderna.

Läs mer om Genomic Medicine Sweden, GMS och satsningen på:

region_skane/pressreleases/maangmiljonbidrag-till-satsning-paa-precisionsmedicin-2800827

vinnova/pressreleases/nationell-satsning-paa-precisionsmedicin-ska-ge-fler-patienter-raett-behandling-i-raett-tid