Switch to english language
x
English
Nationella Biobanksrådet

Arkiv 2018

Publicerat 2018-10-03

Utökat uppdrag till Datainspektionen

Datainspektionen blir tillsynsmyndighet för den svenska tillämningen av GDPR. Med anledning av detta och för att ytterligare förstärka skyddet för enskildas personliga integritet och möjliggöra… » Läs mer

Publicerat 2018-10-03

EU:s dataskyddsförordning (2016/679)

EU:s dataskyddsförordning (i dagligt tal kallat GDPR) började tillämpas i Sverige den 25 maj 2018 och ersätter därmed den befintliga personuppgiftslagen (PUL). GDPR reglerar all… » Läs mer

Publicerat 2018-10-02

Genetisk risk: Ska forskare berätta?

Ska genetikforskare informera forskningsdeltagare om de upptäcker sjukdomsrisker hos deltagarna? Ja, skulle många säga, om informationen är till nytta för deltagarna. Men hur vet vi… » Läs mer

Publicerat 2018-10-02

Sannolikhet hjälper inte forskningsdeltagare förstå genetisk risk

Numeriskt angiven sannolikhet att utveckla sjukdom hjälper inte alltid forskningsdeltagare att förstå risk. Istället verkar människor förstå genetisk risk som ett binärt koncept: antingen har… » Läs mer

Publicerat 2018-08-28

Överföring av personuppgifter mellan EU och länder i Afrika

Trots att den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) ger utrymme för att dela data mellan EU och tredje land är det svår att hitta sätt som fungerar… » Läs mer

Publicerat 2018-07-05

Biobank Sverige tillsätter Provservicekoordinatorer

I takt med att sjukvårdsintegrerad biobankning implementeras inom allt fler landsting/regioner ökar efterfrågan på att nyttja denna infrastruktur för nationella insamlingar av biobanksprov för forskning…. » Läs mer

Publicerat 2018-07-02

Rekommendationer för tillverkning av Tissue Micro Array (TMA)

Svensk Förening för Patologi har tagit fram rekommendationer avseende tillverkning av Tissue Micro Array (TMA) för forskning. Rekommendationerna finns tillgänglig på Svensk Förening för Patologi’s… » Läs mer

Publicerat 2018-06-15

Nya roller för att stärka Biobank Sverige

Biobank Sverige utökar sin satsning och tillsätter en nationell IT – och verksamhetsgrupp som ett steg mot genomförandet av en nationell IT-strategi för biobankning. Nationell… » Läs mer

Publicerat 2018-06-13

Biobanker, etik & juridik – ny helpdesk hösten 2018

Centrum för forsknings- och bioetik (CRB) ansvarar för den ELSI-helpdesk som Biobank Sverige lanserar under hösten 2018. Du som arbetar med biobanksforskning kommer att kunna… » Läs mer

Publicerat 2018-06-11

Nyhetsbrev nr 20 från Biobank Sverige

De senaste nyheterna från Biobank Sverige (f.d. Nationella biobanksrådet och BBMRI.se) med information av betydelse för hantering av biobanksprov i din verksamhet. Är du ännu… » Läs mer

1 2 3

Välj år

Sök i arkivet