SÖKSök

Överföring av personuppgifter mellan EU och länder i Afrika

Trots att den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) ger utrymme för att dela data mellan EU och tredje land är det svår att hitta sätt som fungerar för att föra personuppgifter mellan EUs medlemsstater och Afrikanska länder. De vägar som är öppna bygger på tillämpning av EU-regler som innebär att möjligheterna till översyn är begränsade. I sin tur leder det till risker för människors integritet.

Enligt en grupp etiker och jurister som arbetar inom ramen för projektet B3Africa är det viktigt att europeiska forskare samarbetar med forskare i låg- och medelinkomstländer på ett sätt som skyddar forskningsintegriteten. För att det ska vara möjligt behöver det finnas procedurer på plats som gör det möjligt att föra över forskningsdata från EU-länder till länder i Afrika. I en artikel som nyligen publicerades i International Data Privacy Law skriver de att ribban för dataskydd måste höjas i länder som tar emot data för att det ska bli möjligt att skydda data om människor på ett effektivt sätt.

Trots att Kenya, Nigeria, Sydafrika och Uganda lagt mycket fokus på att utveckla ramverk för dataskydd så är det bara i Sydafrika och Nigeria som lagar för att skydda persondata kan tänkas närma sig den nivå av skydd som GDPR satt för biobanksforskning.

Enligt Santa Slokenberga och de andra författarna behövs det omarbetning av initiativen att ändra lagstiftningen i både Kenya och Uganda om vi ska kunna försäkra oss om att det finns tillräckligt skydd för forskningsintegriteten när forskare delar sina data.

Artikeln är open-accesspublicerad, vilket innebär att du kan läsa den i sin helhet på nätet: EU data transfer rules and African legal realities: is data exchange for biobank research realistic?