SÖKSök

En bild som visar en samling prov.

Ny medborgartjänst ska förenkla samtyckeshanteringen för biobanksprov

Biobank Sverige lanserar en medborgartjänst som gör det möjligt för privatpersoner att digitalt meddela ändringar av sitt samtycke för de vårdprov som sparats i biobanker. Tjänsten är framtagen i samverkan med regionerna och går att nå via 1177.

Prov som sparas i biobanker är viktiga för bland annat provgivarens egen vård och behandling, kvalitetssäkring, utbildning av vårdens personal samt forskning. En viktig aspekt i biobankslagen är dock att alla provgivare har rätt att när som helst återkalla ett samtycke, begära att biobanksprov ska förstöras eller begränsa vad bevarade prov får användas till.

Processen idag är helt manuell för den som vill ändra sitt samtycke för sparade prov, något som kan upplevas som onödigt krångligt. För att ändra samtycke krävs nämligen att en nationell blankett kallad E1. Ändring av samtycke (tidigare känd som Nej-talong) behöver skrivas ut, fyllas i korrekt, signeras och sedan skickas fysiskt med post till den region där prov har tagits.

En smidigare process har länge varit önskvärd och Biobank Sverige har därför i samverkan med regionerna utvecklat en helt ny medborgartjänst (e-tjänst) kallad – Ändring av samtycke prov i biobank. I praktiken innebär den digitala tjänsten en möjlighet för privatpersoner att snabbt meddela eventuella ändringar av sitt samtycke genom att logga in på 1177.

Applikationen innebär en förenkling för medborgaren att skicka in samtyckesärenden för prov i biobanker. Det blir också en minskad administration för biobankerna, där vår förhoppning är att antalet kompletteringsärenden ska minska, säger Hanna Fransson, produktägare för medborgartjänsten.

Varje region har unika förutsättningar vilket gör att det kan dröja innan alla regioner är anslutna till e-tjänsten. Däremot kan svenska medborgare redan idag nå tjänsten via 1177 och där se vilka regioner som har anslutit sig till tjänsten samt hur man i andra fall hanterar ändringar av samtycke i sin region.

Om medborgartjänsten

Medborgartjänsten Ändring av samtycke prov i biobank är en e-tjänst som är utvecklad av Biobank Sverige i samverkan med regionerna. Syftet är att alla medborgare digitalt ska kunna hantera och vid behov ändra sitt samtycke för prov som sparats i en biobank. Applikationen är tillgänglig via 1177 genom legitimation med Bank ID eller Freja eID+.