SÖKSök

Bild som visar vätskeprov i flera rader.

Ny utplocksguide ska underlätta för forskare vid nationella studier

Utplock av vätskeprov för nationella studier kan ibland upplevas som komplicerat eftersom prov ofta förvaras i olika biobanker spridda över landet. En ny utplocksguide i form av en steg-för-steg-beskrivning har därför tagits fram av Biobank Sverige som ett stöd till forskare vid nationella studier.

I nationella studier där biobankernas insamlingsservice för vätskeprov nyttjats är det vanligt att prov förvaras i flera olika biobanker runt om i Sverige. Att plocka ut prov som ingår i nationella studier kan därför vara komplext eftersom biobankerna ofta har olika regulatoriska enheter, provformat och elektroniska system.

Som ett stöd för forskare har Biobank Sveriges nationella utplocksgrupp tillsammans arbetat fram en ny steg-för-steg-beskrivning eller ”utplocksguide”, ett arbete som påbörjades redan 2020 men som sedan intensifierades i slutet av 2022.

– SCAPIS-projektet gjorde det tydligt att det dels behövs en helhetsbild för utplock, dels någon som hjälper forskarna och kan knyta ihop de olika förutsättningarna som finns när en nationell studie behöver stöd, säger Virpi Björkman, nationell utplockskoordinator för Biobank Sverige och sammankallande för det nationella utplocksstödet.

Många gånger förekommer frågor från forskare som inte har bilden klar för sig hur processen för nationella utplock ser ut. Syftet med utplocksguiden är därför att skapa en bättre förståelse för processflödet vid utplock av vätskeprov, genom att förklara hur det går till från att en forskare söker kontakt – till att denne får prov levererade.

– Utplocksguiden kan ses både som en sorts tidig FAQ och en vägledning för kontakt kring nationella utplock. Samtidigt är detta bara den första versionen. Om forskare upplever att något annat stöd hade varit bättre, då vill vi gärna höra det för detta ska vara till hjälp för forskare, poängterar Virpi Björkman.

Utplocksguiden som består av sex olika steg är tillgänglig både digitalt och som en nedladdningsbar PDF via biobanksverige.se.

Se utplocksguiden för nationella utplock av vätskeprov