SÖKSök

Dekorativ bild som visar Biobank Sveriges logotyp i olika skärmupplösningar (datorskärm, Ipad, telefon).

Kostnadsfria e-kurser ska öka kunskapen om biobanker

Biobank Sverige lanserar en ny lärplattform för att möta den stora efterfrågan som finns på digitala utbildningar. Syftet är att öka kunskapen om biobanker och biobankslagen men också hur man ansöker om tillgång till prov. Alla kurser blir både öppna och kostnadsfria.

Biobanksområdet är komplext och kraftigt reglerat men innebär också stora möjligheter. Ett av Biobank Sveriges huvudsyften är därför informationsspridning och utbildningsinsatser för att förenkla för den som vill ansöka om tillgång till prov men också för att bidra till att biobankslagen följs.

Genom åren har fysiska kurser genomförts runt om i Sverige men ofta är det först när biobanksansökan skrivs som exempelvis en forskare vill veta mer om hur man praktiskt får tillgång till prov, något som gör digitala kurser högaktuella.

Digitala utbildningar – ett framgångsrecept

Biobank Sverige har sedan tidigare tillhandahållit två digitala kurser, dels en e-kurs om biobankslagen, dels en snabbguide för ansökan om tillgång till prov. Kurserna som utvecklades i samarbete med LIF, ASCRO och Läkemedelsakademin (vid Apotekarsocieten) har varit uppskattade och kommer också att finnas kvar framöver efter att vissa justeringar har gjorts med anledning av den nya biobankslagen. Den stora skillnaden blir egentligen att kurserna tillgängliggörs via Biobank Sveriges egna lärplattform.

– Vi hoppas att lärplattformen ska bidra till en bättre förståelse vid ansökan om tillgång till prov för forskning och kliniska prövningar. Ett tydligt syfte är effektivisera processen för tillgång till prov genom att reducera antalet inkomna frågor. Det är viktigt därför att forskare och företag tar del av våra kurser, inte minst då många forskare och personal vid biobanker har lyft fram digitala utbildningar som ett önskemål i vårt fortsatta arbete med utbildningsinsatser, säger Sonja Eaker Fält, ordförande Biobank Sveriges beredningsgrupp.

Ökad kunskap på användarens villkor

Med en egen lärplattform är målsättningen att Biobank Sverige ska kunna öka kunskapen om biobanker i stort bland vårdpersonal, forskare och företag. I samband med att den nya biobankslagen träder i kraft finns exempelvis ett tydligt behov att utbilda och informera vårdpersonal. Den första nya e-kursen är därför framtagen för målgruppen provtagande personal och handlar om information- och samtyckeskrav i nya biobankslagen.

– Att ha en egen lärplattform ger stora möjligheter att skapa riktade utbildningar utifrån olika målgruppers behov, så tveka inte att kontakta Biobank Sverige angående vad som önskas, säger Gunilla Bergström, nationell koordinator för utbildning Biobank Sverige.

Alla digitala kurser kommer att vara helt kostnadsfria och kräver dessutom ingen registrering. På sikt är planen att också tillgängliggöra kurser på engelska.

Följande e-kurser finns tillgängliga idag:

  • Biobankslagen – Information och samtycke för vårdprov
  • Quiz – Vad kan du om biobankslagen?

Du hittar lärplattformen via biobanksverige.se/utbildning

Ytterligare kurser planeras redan i höst. Har du förslag eller önskemål kring kommande digitala utbildningar är du välkommen att kontakta kommunikation@biobanksverige.se